Lærer i Informasjonsteknologi og medieproduksjon eller mediefag

 • by

Lærer i Informasjonsteknologi og medieproduksjon eller mediefag søkes til Drømtorp videregående skole !

Drømtorp videregående skole, Viken fylkeskommune

Er du vår nye lærer i informasjonsteknologi, medieproduksjon og mediefag? 

Drømtorp videregående skole har ledig ca 120 % fast stilling som lærer på Informasjonsteknologi og medieproduksjon og mediefag fra 01.08.2020. 

Informasjonsteknologi og medieproduksjon er et nytt yrkesfaglig studietilbud fra høsten av. Innholdet i opplæringen handler om hvordan teknologi, kommunikasjon og design preger og utvikler samfunnet. Design og produksjon av medieprodukter og programmering blir sentralt i opplæringen.
Medieavdelingen på Drømtorp tilbyr også studieforberedende Medier og kommunikasjon.

Drømtorp videregående skole kan gjennom mange år vise til gode resultater og høy andel elever som fullfører og består. Vi har 580 elevplasser, 120 ansatte og holder til i lyse og vennlige lokaler i nærheten av Ski sentrum. Drømtorp tilbyr både studieforberedende og yrkesfaglige programområder.

Vi er en profesjonell og fremtidsrettet skole og ønsker å være en selvfølgelig samarbeidspart for arbeidsliv og universitet/høyskole. Vi tror at samarbeid gir kvalitet og ønsker å ruste våre elever for fremtidig arbeidsliv/studier. Sammen skaper elever, lærer og arbeidsliv ny og relevant opplæring.

Det er høy trivsel blant både elever og lærere ved skolen og alle deltar for å skape et raust og aktivt miljø.

For mer informasjon om skolen, se www.dromtorp.vgs.no

Arbeidsoppgaver:
 • opplæring i fag på Informasjonsteknologi og medieproduksjon, samt noe mediefag
 • kontaktlærerfunksjon kan være aktuell
 • samarbeid i team for å utvikle opplæring av høy kvalitet
 • systematisk og helhetlig oppfølging av elever i fag, orden og atferd
 • samarbeid med lokalt næringsliv
 • faglig oppdatering
 • andre oppgaver som er knyttet til lærerstillingen
Kvalifikasjoner:
 • undervisningskompetanse innen fagområdet Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • kompetanse innen nye medieplattformer og medieyrker og/eller kompetanse i koding (f.eks phyton, CSS, html) 
 • kjennskap til snittflaten mellom design og teknologi er ønskelig
 • god programvarekunnskap, fortrinnsvis Adobepakken CC
 • relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • praktisk-pedagogisk utdanning
 • oppdaterte digitale ferdigheter
 • arbeidserfaring fra praksisfeltet er ønskelig
Personlige egenskaper:
 • interesse for ungdom og evne til å skape gode relasjoner
 • evne til å engasjere elever i læringsaktiviteter og skape relevans i opplæringen
 • god klasseledelse og evne til å skape et godt læringsmiljø
 • evne til å uttrykke positive forventninger til elevene
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å bygge nettverk med næringslivet
 • utviklingsorientert og villig til å utvikle egne resultater
 • kan delta aktivt i refleksjon rundt felles pedagogisk ståsted

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
 • hyggelige elever
 • et engasjert og godt praksisfellesskap
 • en skole med solid og bred kompetanse
 • mulighet for å delta i og skape spennende prosjekter
 • et raust og sosialt arbeidsmiljø
 • anledning til å trene i arbeidstiden
 • gode pensjonsvilkår for våre ansatte
 • lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk

Kontakt:
Marit Bulterud, Avdelingsleder
mob: 928 85 431
Stine Loe, Konsulent
Tlf: 64 91 46 00

Søknadsfrist: 29.03.2020
Søk stillingen her!