Innkjøpere søkes til Notodden kommune

 • by

Vil du være med på å utvikle anskaffelsesfunksjonen i en ny og fremtidsrettet kommune?

Beskrivelse:

Notodden kommune søker en fagansvarlig for anskaffelser og en rådgiver anskaffelser som har erfaring med offentlige anskaffelser og ønsker å bruke sin kompetanse til å videreutvikle vår anskaffelsesfunksjon.

Innkjøp blir av kommunen sett på som et strategisk virkemiddel for verdiskapning og er sentralt plassert tett opp mot kommunens øverste ledelse. Kontorsted er Notodden rådhus.

Arbeidsområder:

Du vil være prosessleder og få ansvar for planlegging og gjennomføring av anskaffelses- og forsyningsprosesser, forhandlinger, kontraktsstyring og gevinstrealisering. Du vil være involvert i alt fra behovsvurdering til kontraktsgjennomføring og leverandøroppfølging. Vi ønsker deg som har ambisjoner på vegne av fagområdet, og som evner å utnytte handlingsrommet i regelverket for offentlige anskaffelser. Du vil jobbe både operativt og strategisk, samt legge til rette for å hente ut gevinster gjennom bedre og mer effektive prosesser, blant annet gjennom økt digitalisering. Hos oss vil du være med på å utvikle anskaffelsesfunksjonen i en ny og fremtidsrettet kommune.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede, gjennomføre og sikre fremdrift i anskaffelsesprosesser
 • Være rådgiver for, og selvstendig gjennomføre anskaffelser
 • Leverandørdialog og -utvikling
 • Analyse, kontroll og oppfølging av resultater og kontrakter
 • Identifisere gevinster og forbedringsområder
 • Bidra til kompetansehevende tiltak innenfor fagområdet
 • Legge til rette for løsningsorienterte faglige gode prosesser, diskusjoner og konklusjoner
 • Delta i utvikling og kontinuerlig forbedring av verktøy, metoder, prosesser, styring, kompetanse og organisering av arbeidet

Kvalifikasjoner:

 • Høyskole/universitetsutdanning innen juridiske fag, samfunnsfag, administrative fag eller økonomiske fag
 • Erfaring fra arbeid med offentlige anskaffelser og gode kunnskaper om lov om offentlige anskaffelser
 • Kjennskap til bruk av konkurransegjennomføringsverktøy og statens standard avtaler
 • Det er en fordel om du har erfaring med prosjektledelse/prosjektarbeid
 • God IKT-kompetanse
 • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Egenskaper:

 • Analytisk og strukturert med fokus på mål og resultater
 • Evne til å arbeide selvstendig så vel som i team og se verdien av å dele kompetanse
 • Gode samarbeids- og formidlingsevner
 • Evne til å utnytte handlingsrommet i regelverket for offentlige anskaffelser
 • Åpen, fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Evne til å se helhet og håndtere mange varierte saker samtidig
 • God rolleforståelse
 • Evne til å lede og drive prosjekter og prosesser

Vi legger stor vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling
 • Et hyggelig, utviklingsorientert arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere
 • Muligheten til å bidra til utvikling av kommunen innen fag, prosesser, kvalitet og effektivitet
 • Fleksibel arbeidstid

Lønn og vilkår
– 6 måneders prøvetid.
– Lønn etter avtale.
– Offentlig tjenestepensjon.

Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår i henhold til gjeldende avtaler, lover og regler.

Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Per Sturla Wærnes, Tlf: +47 35015000, Mobil +47 90686669, Epost: per.sturla.waernes@notodden.kommune.no

Søknadsfrist: 14.04.2020