Stort behov for helsepersonell, Lier kommune

 • by

Stort behov for helsepersonell – ta kontakt hvis du kan bidra!

For å bekjempe det pågående utbruddet av koronavirus er det behov for ekstra personell i Lier kommune i tiden fremover. Vi ønsker å komme i kontakt med alle dere som har bakgrunn innen helsearbeid.

Vi søker: leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, assistenter og helsesekretærer. For enkelte stillinger kan det være mulig å jobbe fra eget hjem. Studenter og pensjonister er også ønsket. NB! Pensjonister kan nå motta lønn uten at løpende alderspensjon faller bort eller reduseres for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.

Kan du hjelpe Lier kommune i en krevende bemanningssituasjon? Da ønsker vi gjerne at du trykker på “Søk på stillingen” i denne annonsen. Du trenger ikke skrive en formell søknad, men vi har behov for din CV og følgende detaljer:

 • Utdanning og arbeidserfaring. Legg ved autorisasjonsnummer dersom du har det.
 • Om du er under utdanning; hvilket utdanning du tar, samt hvilket studieår/semester du er på.
 • Når du kan starte å jobbe, og i hvilken stillingsprosent.
 • Om du kan jobbe kveld og helg.

Arbeidsoppgaver:

Du vil være en del av driften og må kunne utføre de oppgavene vi til enhver tid trenger utført. Oppgaver avklares i forhold til kvalifikasjoner og behov.

Kvalifikasjoner:

Vi trenger følgende ressurser:

 • Lege
 • Sykepleier
 • Spesialsykepleier
 • Vernepleier
 • Helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Helsesekretær
 • Assistent
 • Student innenfor helsefaglig retning. For legestudenter er det krav om lisens
 • Pensjonist med utdanning/erfaring innenfor helsefaglig retning
 • Kjennskap til journalsystemene Pridok, Visma profil og/eller HSpro

Personlige egenskaper:

 • Faglig dedikert
 • Er nøye med å følge instrukser og rutiner
 • Bevarer roen og kommuniserer godt under krevende forhold
 • Tilpasningsdyktig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • Faglige utfordringer
 • God opplæring
 • Mulighet til å bidra aktivt i en krevende periode
 • Lønn i henhold til avtaleverk

Andre opplysninger:

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Kontaktinformasjon:

Trine Opsahl Sigvartsen, 46826362, trine.opsahl-Sigvartsen@lier.kommune.no

Søk: Klikk her