Oppvekstfaglig rådgiver- 2.gangs utlysning, Lunner kommune

  • by

Lunner kommune søker: Oppvekstfaglig rådgiver- 2.gangs utlysning

Vi søker rådgiver i 100 % stilling, med arbeidsoppgaver innenfor området Oppvekst. Stillingen vil rapportere direkte til kommunalsjefen for Kultur og Oppvekst.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde:

• Oppfølging av arbeid med å videreutvikle et enhetlig og koordinert oppvekstområde
• Dialog og samhandling med skolene, barnehagene, barnevern, PPT, flyktningtjenesten og helsestasjonen
• Rådgiving/veiledning
• Økonomioppfølging for sentral skoleadministrasjon
• Plan- og utredningsarbeid i samarbeid med kommunalsjef, knyttet til oppvekst, inkludert framstilling av saksframlegg til politisk behandling
• Saksbehandling i samarbeid med skolene knyttet til spesialundervisning, skoleskyss mm,
• Tverrfaglig samarbeid 0-18 år – spesielt aktiv deltakelse i utvikling av <<Lunnerhjelpa/Familiens hus>>
• Tett samarbeid med nabokommunene Gran og Jevnaker innen regionalt desentralisert kompetanseheving, overgang
• Grunnskole — videregående skole og andre skolefaglige områder
• Oppfølging av arbeid med kultur, i samarbeid med Gran kommune.

Kvalifikasjonskrav:

• Det kreves kompetanse, helst på mastergradsnivå, innen pedagogikk, skoleutvikling og/eller skoleledelse. Bred erfaringsbakgrunn kombinert med pedagogisk utdanning, kan også være aktuelt
• Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne
• God digital kompetanse
• God saksbehandling og utredningskompetanse
• Initiativ, kreativitet, selvstendighet, relasjonelle ferdigheter, godt humør og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt
• Kjennskap til offentlig forvaltning
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Lønns- og arbeidsvilkår:

Vi kan tilby:

  • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
  • Gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger gjennom SPK
  • Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring

For stillingene gjelder de til en hver tid gjeldende lover, tariffavtale og reglementer.

Kontakt:
May Birgit Kjeverud, Kommunalsjef oppvekst
E-post: mabk@lunner.kommune.no
Mobil 915 22 592

Søknadsfrist: 14.04.2020

Søknad sendes:

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til dette kan du ta kontakt med vårt servicetorg på 61 32 40 00 eller komme innom Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 ROA.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova § 25 annet ledd.