Enhetsleder/rektor ved Svanem skole

 • by
Vi har ledig 100 % fast stilling som enhetsleder/rektor ved Svanem skole. Stillingen har 20 % undervisningstid.

Svanem skole er en fådelt skole med elever fra 1.- 7. trinn. Skolen holder til i nye, tidsmessige lokaler, har alle nødvendige spesialrom og er svært brukervennlig. Skolen har egen skolefritidsordning. Skolen har en fin beliggenhet og et flott turområde.

Heim kommune har i løpet av de siste årene deltatt i Udir sin satsning på “Inkluderende barnehage- og skolemiljø”, og vi er nå i gang med å forberede oss på Fagfornyelsen. Skolen har hatt hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving, samt at vi har vært Realfagskommune. Dette har medført styrket fokus på realfagene og det er innført 1 til 1 med digitale verktøy for elever og lærere.
Heim kommune har også en stor satsing på digitale ferdigheter, og alle elevene har sin egen iPad til bruk i undervisningen.

Skolen har mentorordning for nytilsatte og tilbud om kantine for elever og ansatte.

Stillingsbeskrivelse

 • Faglig, økonomisk og administrativt ansvar for skolen
 • Lede et dedikert personale og videreutvikle arbeids- og læringsmiljøet
 • Kvalitetssikre daglig drift og videreutvikle skolen
 • Samarbeid med eksterne og interne samarbeidspartnere

Vi søker

Leder med god evne til ledelse, samarbeid og kommunikasjon, både tverrfaglig innad i Heim kommune som organisasjon og utad mot foresatte og eksterne samarbeidspartnere. Du må ha vilje og evne til å utvikle en læringskultur der du involverer lærere, elever og foresatte i prosesser som skaper gode forutsetninger for elevens læring.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdannelse iht. opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven
 • Rektorutdanning. Annen lederutdanning kan vurderes
 • Ønskelig med erfaring fra ledelse i skolen

Personlig skikkethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og fleksibelt
 • God motivasjonsevne
 • Evnen til å bygge gode relasjoner og tillit
 • Utviklingsorientert

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Kompetent og engasjert kollegium
 • Fremtidsrettet arbeidsgiver
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

Tilsettingsvilkår

Lønn etter avtale.

Det må framlegges politiattest av ny dato før tiltredelse.

Kontakt:
Torger Aarvaag
E-post: torger.aarvaag@heim.kommune.no
Mobil: 91849908

Svein Johny Forren
E-post: svein.forren@heim.kommune.no
Mobil: 91869743

Søknadsfrist: 09.06.2020!

Søknad

Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.heim.kommune.no/jobb-hos-oss. Det er viktig at du
fyller inn alle opplysninger det bes om i søknadsskjemaet.
Iht. offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli ført opp
på søkerlisten. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt
intervju.