Ledig fastlegehjemmel ved Sør-Fron Legesenter, 2. gangs utlysning

  • by

Sør-Fron kommune har ledig nyopprettet fastlegehjemmel. Kommunen er åpen for søkernes ønsker i forhold til spørsmålet om kommunalt ansettelsesforhold eller privat praksis med individuell driftsavtale.

Avtalehjemmelen har en pasientliste på 600 personer.

Legesenteret består av 4 fastleger og LIS1-lege. 3 av fastlegene er privatpraktiserende og 1 fastlege er kommunalt ansatt. Sør-Fron legesenter holder til i moderne og godt utstyrte lokaler i kommunesenteret på Hundorp. Kommunen stiller lokaler og hjelpepersonell til disposisjon. For tiden består hjelpepersonellet av erfarne helsesekretærer på til sammen 4,52 årsverk. Det gode faglige og sosiale arbeidsmiljøet ved legesenteret er basert på kollegial fordeling av arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver

  • fastlege med egen liste
  • allmennlegeoppgaver etter lov og forskrift
  • forpliktet til å delta i interkommunal legevaktordning: Fronsvakta lokalt kl. 15-23, Lillehammer interkommunale legevakt kl. 23-08
  • det må påregnes allmennmedisinske legeoppgaver med inntil 7,5 timer pr uke

Kvalifikasjoner

  • norsk autorisasjon som lege og godkjent LIS1 med 18 måneder turnustjeneste
  • gode kvalifikasjoner i norsk, både muntlig og skriftlig
  • godkjent spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering. Eventuelt forpliktelse til å starte spesialisering
  • erfaring fra fastlegepraksis er ønskelig
  • gyldig politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, må legges fram før tiltredelse, men skal ikke følge med søknaden

Personlige egenskaper

Det legges stor vekt på personlig egnethet, herunder gode samarbeidsegenskaper, gode kommunikasjonsferdigheter og fleksibilitet.

Spørsmål kan rettes til daglig leder ved Sør-Fron legesenter, Elisiv Teigen, tlf. 61 29 91 00.

Alle søknader skal sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til å bruke elektronisk søknad, kan du ta kontakt på tlf. 61 29 90 00 eller komme innom vårt servicekontor.

Søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist: 02.06.2020. Merk søknaden med arkivsaknummer: 20/389

Navn, adresse, alder og stilling på søkere blir offentliggjort etter søknadsfristens utløp ihht. offentleglova. Søkere som ønsker konfidensiell behandling, må grunngi dette spesielt i søknaden. I de tilfeller vi ikke finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt tilbake.