Sykepleier ved Bjervatun Alderspensjonat

  • by

Kort om stillingen

100% fast stilling ledig omgående.

Beskrivelse av arbeidsstedet

Bjervatun Alderspensjonat, ligger under hjemmetjenesten i Lunde. Det er 16 beboere på pensjonatet.
Det er ikke en sykeavdeling og beboere må ha et visst funksjonsnivå. De blir betegnet som hjemmeboende.

Stillingsbeskrivelse

– Turnus (dag, aften, helg). 3. hver helg.

– Medansvar for en sykepleiefaglig forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk
– Tilrettelegge, utvikle, koordinere sykepleiefaglige tiltak for brukerne
– Utføre praktiske sykepleieoppgaver og observere brukers tilstand/behov
– Ansvarsvakter kveld/helg
– Samarbeid med brukere, pårørende, fastleger, legevakt, sykehus
– Samarbeid med andre kommunale virksomheter innen helse/pleie/omsorg
– Samarbeid med det øvrige personalet i egen virksomhet
– Ansvar for dokumentasjon i Profil
– Selvstendig ansvar for å holde seg faglig oppdatert

Kommunen bruker fagsystemet Profil (elektronisk pasientjournal) med VAR, og er tilknyttet Visma ERP med eget turnusprogram, KS Læringsportal og Veilederen.

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier. Relevant tilleggskompetanse vil være en fordel, f.eks videreutdanning i rehabilitering, palliasjon, geriatri, psykiatri mm.

Vi søker deg som er interessert i å arbeide med mennesker i 1.linjetjenesten, og som vil være en del av et aktivt og lærende miljø i en kommunal helse- og omsorgstjeneste under rask utvikling og omstilling.

Vi søker deg som

” er faglig engasjert og evne til å dele kompetanse.
” liker aktivitet med mange faglige utfordringer
” har fokus på omsorg og livskvalitet for den enkelte
” arbeider selvstendig, samtidig som du ser verdien av samarbeid med andre
” er løsningsorientert, pliktoppfyllende, ansvarsfull og fleksibel
” har gode kommunikasjonsevner og er god på tillitsskapende arbeid i samhandling med pasienter og pårørende
” har gode datakunnskaper
” behersker norsk språk godt, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

– Gode kolleger og et støttende og utviklende fagmiljø.
– Egen fagutviklingssykepleier som sammen med avdelingsleder drifter opplæringsprogram for nytilsatte.
– Målet vårt er at du skal være trygg når du arbeider hos oss, så du vil få egen kontaktperson i avdelingen.
– Fokus på kompetanseheving og fagutvikling.
– Gode etter- og videreutdanningsmuligheter
– Hospitering på sykehus og andre rehabiliteringsavdelinger.

– Lønn etter avtale.
– Fem virkedager ekstra fri årlig i to år. Gjelder nyansatte i Nome kommune.
– 2 år gratis trening på enten Aktiv i Nome, Sky Fitness (Ulefoss) eller Nr1 Fitness (Lunde). Gjelder nyansatte i Nome kommune.
– Som tilsatt i Nome Kommune meldes du inn i KLP (Kommunal Landspensjonskasse).
– KLP har gode betingelser i forhold til pensjon, forsikringer og banktjenester.

Annet

Vilkår for stillingen følger av lov og avtaler som gjelder til enhver tid. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med intervjuet.

Offentliggjøring

Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova § 25).

Søk stillingen her!

Kontakt:
Wenche Moen, Avdelingsleder
E-post: Wenche.Moen@nome.kommune.no
Mobil: 90059211