Sykepleier ved Hjemmesykepleien Lunde

  • by

Kort om stillingen

Fast stilling 100% ledig fra 01.08

Beskrivelse av arbeidsstedet

Hjemmetjenesten i Lunde yter helsetjenester til alle hjemmeboende i Lunde sone.
Det omfatter også beboere på Bjervatun Alderspensjonat og omkringliggende omsorgsleiligheter.

Stillingsbeskrivelse

– Turnus (dag, aften, helg). 3. hver helg.

– Medansvar for en sykepleiefaglig forsvarlig tjeneste i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og lovverk
– Tilrettelegge, utvikle, koordinere sykepleiefaglige tiltak for brukerne
– Utføre praktiske sykepleieoppgaver og observere brukers tilstand/behov
– Ansvarsvakter kveld/helg
– Samarbeid med brukere, pårørende, fastleger, legevakt, sykehus
– Samarbeid med andre kommunale virksomheter innen helse/pleie/omsorg
– Samarbeid med det øvrige personalet i egen virksomhet

Kvalifikasjoner

– Autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier
– Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med demente og personer med rus/psykiatriproblematikk
– Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
– Sertifikat kl B
– Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse

Personlige egenskaper

” er faglig engasjert og evne til å dele kompetanse.
” liker aktivitet med mange faglige utfordringer
” har fokus på omsorg og livskvalitet for den enkelte
” arbeider selvstendig, samtidig som du ser verdien av samarbeid med andre
” er løsningsorientert, pliktoppfyllende, ansvarsfull og fleksibel
” har gode kommunikasjonsevner og er god på tillitsskapende arbeid i samhandling med pasienter og pårørende
” har gode datakunnskaper
” behersker norsk språk godt, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

– Gode kolleger og et støttende og utviklende fagmiljø.
– Egen fagutviklingssykepleier som sammen med avdelingsleder drifter opplæringsprogram for nytilsatte.
– Målet vårt er at du skal være trygg når du arbeider hos oss, så du vil få egen kontaktperson i avdelingen.
– Fokus på kompetanseheving og fagutvikling.
– Gode etter- og videreutdanningsmuligheter
– Hospitering på sykehus og andre rehabiliteringsavdelinger.
– Lønn etter avtale.
– Fem virkedager ekstra fri årlig i to år. Gjelder nyansatte i Nome kommune.
– 2 år gratis trening på enten Aktiv i Nome, Sky Fitness (Ulefoss) eller Nr1 Fitness (Lunde). Gjelder nyansatte i Nome kommune.
– Som tilsatt i Nome Kommune meldes du inn i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). KLP har gode betingelser i forhold til pensjon, forsikringer og banktjenester.

Annet

Vilkår for stillingen følger av lov og avtaler som gjelder til enhver tid. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med intervjuet.

Offentliggjøring

Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova § 25).

Søk stillingen her!

Kontakt:
Wenche Moen, Avdelingsleder
E-post: Wenche.Moen@nome.kommune.no
Mobil: 90059211