Vi søker sykepleier til Nome sjukeheim

  • by

Kort om stillingen

100 % fast stilling ledig omgående.

Beskrivelse av arbeidsstedet

Nome sjukeheim ble bygget i 2004.
Sjukeheimen består av 3 avdelinger (skjermet avdeling, bo- og behandling og sykeavdelingen) i tillegg til eget kjøkken, renholdstjeneste og vaskeri.
Alle avdelingene er organisert i mindre grupper.
Vi jobber etter primærsystemet med primærsykepleier og primærhjelpepleier til hver pasient. Det er fast tilsynslege på alle avdelinger ukentlig.

Skjermet avdeling er en spesialavdeling for mennesker med demensdiagnoser. Pasientene har ulik type og grad av demens og til dels komplekse somatiske og psykiatriske sykdomsbilder. Avdelingen legger stor vekt på individretta miljøterapi, samt å skape et trygt bomiljø for våre pasienter.

Stillingsbeskrivelse

Turnus (dag, aften, helg). 3. hver helg. Muligheter for arbeid hver 4. helg med langvakter.
Kommunen bruker fagsystemet Profil (elektronisk pasientjournal) med VAR, og er tilknyttet Visma ERP med eget turnusprogram, KS Læringsportal og Veilederen.

Kvalifikasjoner

– Offentlig godkjent sykepleier. Relevant tilleggskompetanse vil være en fordel.

Vi søker deg som:

– er faglig engasjert
– har fokus på omsorg og livskvalitet for den enkelte
– liker aktivitet med mange faglige utfordringer
– arbeider selvstendig, samtidig som du ser verdien av samarbeid med andre
– er løsningsorientert, pliktoppfyllende, ansvarsfull og fleksibel
– har gode kommunikasjonsevner og er god på tillitsskapende arbeid i samhandling med pasienter og pårørende
– har gode datakunnskaper
– behersker norsk språk godt, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

– Gode kolleger og et støttende og utviklende fagmiljø.
– Egen fagutviklingssykepleier som sammen med avdelingsleder drifter opplæringsprogram for nytilsatte.
– Målet vårt er at du skal være trygg når du arbeider hos oss, så du vil få egen kontaktperson i avdelingen.
– Fokus på kompetanseheving og fagutvikling.
– Gode etter- og videreutdanningsmuligheter
– Hospitering på sykehus og andre rehabiliteringsavdelinger.
– Lønn etter avtale.
– Fem virkedager ekstra fri årlig i to år. Gjelder nyansatte i Nome kommune.
– 2 år gratis trening på enten Aktiv i Nome, Sky Fitness (Ulefoss) eller Nr1 Fitness (Lunde). Gjelder nyansatte i Nome kommune.
– Som tilsatt i Nome Kommune meldes du inn i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). KLP har gode betingelser i forhold til pensjon, forsikringer og banktjenester.

Annet

Vilkår for stillingen følger av lov og avtaler som gjelder til enhver tid. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med intervjuet.

Offentliggjøring

Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova § 25).

Søk stillingen her!

Kontakt:
Grethe Larsen Nordvollen , Avdelingsleder skjermet avdeling
E-post: Grethe.Larsen.Nordvollen@nome.kommune.no
Mobil47904304 Arbeid 35008540