Avdelingsleder – Enhet for tilrettelagte tjenester

  • by

Vi utvikler og utvider, og nå vil vi ha kontakt med deg som leder medarbeiderne dine knallgodt og som har hjertet og sjela godt plassert i faget.

Behovet for avlastning er økende for barn med funksjonsnedsettelser. Avlastningssenteret ligger sør i Nittedal kommune og er under kontinuerlig utvikling. Vi søker derfor etter en avdelingsleder med varmt hjerte, både for barna og for medarbeiderne.

Barna som får avlastning er hos oss i varierende grad, og det er særlig viktig med god struktur for å kunne tilby omsorgsfull, faglig og trygg avlastning til barn med funksjonsnedsettelser.
Du vil få ansvaret for å lede et lag som er engasjert, profesjonelt og faglig sterkt. Du liker å gjøre andre gode, lage systemer og være en god leder og rollemodell. Du vil etablere et team som jobber sammen for felles mål.

Stillingen er organisert i enhet for tilrettelagte tjenester som har ansvaret for åtte avdelinger. Enheten yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Dette inkluderer avlastningssenter og Stammen aktivitetshus.

Som avdelingsleder i tilrettelagte tjenester vil du inngå i et lederteam som er støttende og samarbeider godt. Vi har fokus på felles strategier og resultatmål, og vi har etablert lederstøtte og kollegaveiledning som du vil dra nytte av.

I Nittedal blir du hørt som medarbeider, og får mulighet til å delta på spennende utviklingsarbeid.

Vår visjon er; rom for alle med blikk for den enkelte
Se link til vår Facebook side; https://www.facebook.com/tilrettelagtetjenesterNittedal/

Ta gjerne kontakt for en prat!

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Kommunen har et personalpolitisk mål om: – å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, – å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering. Politiattest må foreligge før tiltredelse. Vi vil også opplyse om at Nittedal kommune fra 2017 er en tobakksfri kommune. Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Arbeidsoppgaver

– Tett samarbeid og dialog med pårørende
– Bidra til et godt samarbeidsklima på avdelingen
– Utarbeidelse av turnus og struktur på avdelingen
– Ledelse og personalansvar
– Koordinering og ansvar for drift av avdelingen
– Budsjett- og resultatansvar for avdelingen
– Ivareta arbeidspolitiske føringer
– Ivareta etiske, faglige og juridiske forhold ved avdelingen

Kvalifikasjoner

– Bachelor innenfor helse- og sosial, fortrinnsvis vernepleier
– Lederutdanning og ledererfaring
– Erfaring med turnusplanlegging, fortrinnsvis Notus
– Ønskelig med erfaring med brukergruppen

Personlige egenskaper

– Opptatt av å gjøre andre gode
– Godt humør
– Initiativrik og trygg i lederrollen
– Endringsvillig
– Opptatt av relasjonsbygging
– Tydelig og god til å organisere
– Ønskelig med veiledningskompetanse
– Selvstendig og ansvarsbevisst
– Fleksibel

Vi tilbyr

– Lønn etter avtale
– Deltagelse i et godt og utviklende lederteam i enheten
– Lederstøtte og kollegaveiledning
– En innovativ kommune med satsning på fag og gode tjenester
– Gode forsikrings- og pensjonsordninger
– Bedriftshelsetjeneste
– Fleksibel arbeidstid

Kontaktinformasjon

Hanne Skjemstad, Enhetsleder, 45023819

Arbeidssted

Bevergrasveien 2
1481 Hagan

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 27.09.2020