Konsulent post/arkiv – Løten kommune

 • by

Løten kommune søker konsulent innen post/arkiv. Vedkommende er arkivansvarlig i kommunen. Det er kun denne stillingen innen fagområdet, men vedkommende jobber tett sammen med ansatte på servicekontoret og har også oppgaver innen publikumsmottak og sentralbord. Arkivfunksjonen er under stadig endring som følge av ny teknologi. Kommunen benytter sak/arkivsystemet ESA. Prosess for anskaffelse av nytt sak/arkivsystem er i startfasen. Vi søker en kollega med kunnskap og erfaring fra elektronisk arkivarbeid som er god i samhandlingen med andre og som trives med varierte oppgaver. Vi trenger en medarbeider som kan delta både i det daglige arbeidet og bidra til utvikling og forbedring av rutiner. Det er ønskelig med erfaring fra veiledning og opplæring av ansatte innen arkivrutiner, lovverk og bruk av sak/arkivsystemet. Gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy vektlegges. Stillingen er en del av virksomheten kultur og kommunikasjon.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av kommunens post, både i papirformat og digitalt. Herunder scanning, journalføring, offentliggjøring av postjournal, organisering av intern postrute, frankering og sortering.
 • Ansvar for riktig håndtering av arkiv- og dokumentforvaltningen i organisasjonen.
 • Daglig drift og oppfølging av kommunens arkivkjerner og saksbehandlersystem.
 • Aktiv deltagelse i digitaliseringsprosjekter, interkommunalt samarbeid og arbeid med integrasjoner mot fagsystemer.
 • Plan- og utviklingsarbeid, herunder arbeid med helhetlig arkivplan for kommunen.
 • Arkivpleie.
 • Opplæring av ansatte i bruk av sak/arkivsystemet (p.t ESA).
 • Noe fronttjeneste på servicekontoret (publikumsmottak og sentralbord).

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, gjerne innen fagområder som arkiv, ikt eller dokument/forvaltningssikkerhet.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • God IKT-forståelse og interesse for digitale løsninger.
 • Kjennskap til ett eller flere digitale systemer for saksbehandling/arkivering.
 • Kjennskap til offentleglova
 • Følgende kvalifikasjoner ønskes, men er ikke et krav:
  • Kjennskap til offentlig sektor.
  • Erfaring fra utvikling- eller prosjektarbeid.
  • Erfaring med brukerstøtte og opplæring.
 • Realkompetanse kan kompensere for formell kompetanse.

Utdanningsretning

 • Administrasjon og ledelse
 • Handel / Kontor

Utdanningsnivå

 • Videregående skole
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Evner å jobbe selvstendig, trives med varierte oppgaver og er god til å prioritere i en hektisk hverdag.
 • Fleksibel og endringsorientert.
 • Liker å drive opplæring av andre.
 • Lærevillig og sulten på faglig utvikling.
 • Serviceinnstilt og samarbeidsvillig.
 • Ansvarlig, strukturert og nøyaktig.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver og stor grad av selvstendighet
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende avtaleverk
 • Tilsetting skjer ellers på de vilkår som følger av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, med gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Søknaden skal sendes elektronisk via WebCruiter.

Kontaktinformasjon

Bente Hagen, Kultur- og kommunikasjonssjef, 922 12 894

Arbeidssted

Kildeveien 1
2340 Løten

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 25.09.2020