HR-rådgiver til Lørenskog kommune

  • by

Vi ser etter HR-rådgiver med erfaring

Lørenskog kommune er i stor vekst og endring, og det stiller krav til gode HR-tjenester. Vi trenger en trygg HR-rådgiver med erfaring, som er ser muligheter heller enn begrensninger. Dersom rammebetingelsene tilsier det, kan det bli aktuelt å rekruttere to nye rådgivere.

Vi har som ambisjon å være en foretrukket arbeidsgiver. Nå trenger vi deg som kan og tør, og bidrar til at vi får det beste ut av våre medarbeidere. Sammen med syv ansatte på HR og seks ansatte på lønn er du rådgiver og saksbehandler i en organisasjon som er opptatt av å levere effektive og fremtidsrettede tjenester. Vi vil at HR skal bli en mer strategisk bidragsyter i kommunens organisasjon.

Arbeidsoppgaver

Som HR-rådgiver hos oss vil du få interessante og meningsfylte oppgaver i en kompleks organisasjon. En kommune er et mini-Norge og har blant annet ansvar for vann i springen, lærer i klasserommet, kulturtilbud, sykepleiere på sykehjemmet og at søpla blir hentet. Vi satser på utvikling av de omlag 2500 ansatte som jobber i kommunen, vi har fokus på lederutvikling av de ca. 150 lederne og vi rekrutterer over 500 årsverk i året. Medarbeiderne er vår viktigste ressurs.

Du må være innstilt på å:

  • jobbe med generell saksbehandling og rådgivning på hele HR-området
  • ha hovedoppgaver innen rekruttering med bistand til ledere i hele prosessen
  • ha oppgaver innen onboarding og offboarding
  • påse at gjeldende krav i lov-, avtale- og regelverk og kommunens retningslinjer etterleves
  • jobbe med personaladministrasjon
  • jobbe med kombinasjon av drifts- og utviklingsoppgaver
  • bidra til kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser og rutiner

Oppfølging og bistand til ledere i personalsaker er også aktuelle arbeidsoppgaver.
God forståelse for lov- og avtaleverk, herunder tariff og forhandlinger samt forvaltning av partsamarbeid med tillitsvalgte og verneombudene er også viktige HR-oppgaver.

Det kan bli aktuelt å rekruttere to medarbeidere.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har relevant utdannelse fra høgskole/universitet, minimum på bachelornivå og gjerne på masternivå. Lang relevant erfaring kan imidlertid kompensere for utdanningskravet.

Vi trenger særlig å supplere HR-teamet vårt med kompetanse og erfaring innen arbeidsoppgavene og -områdene nevnt over. Du må ha mer enn 2 års erfaring innen de nevnte områdene. Det kan være en fordel med erfaring fra offentlig sektor. Du må ha gode digitale ferdigheter og være uredd i bruk av nye arbeidsverktøy.

Du er systematisk og strukturert i ditt arbeid, og har god rolleforståelse. Serviceinnstilt, positiv, fleksibel og arbeidsom er også egenskaper som beskriver deg. I tillegg er det viktig at du evner å kommunisere tydelig og godt skriftlig og muntlig på norsk.

Du må være trygg og selvstendig i rollen, og kunne utvikle og ta beslutninger. Du må kunne bygge relasjoner på tvers av faggrupper og nivåer, og ha gode samarbeidsevner. Hos oss er det en fordel med stor arbeidskapasitet i en hektisk hverdag.

Personlig egnethet tillegges vekt.

Vi tilbyr

Vi tilbyr varierte og meningsfulle oppgaver i en fremtidsrettet kommune i utvikling. Vi har et høyt arbeidstempo, er stolt av arbeidsplassen vår og vi har et godt samhold på tvers. Hos oss får du bred erfaring ved å bistå ledere og medarbeidere som leverer viktige tjenester til innbyggerne våre. Vi etablerer nå HR-faggrupper, som skal levere gode tjenester til våre ledere og ansatte.

Vi har helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder, som blant annet firmahytte på Sjusjøen. Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger, samt mulighet for fag- og kompetanseutvikling.

Lønn etter nærmere avtale.

Om arbeidsstedet

Organisasjonsseksjonen består av HR, personal, lønn, innkjøp, internkontroll og informasjonssikkerhet, og er per i dag ca 20 medarbeidere. Seksjonen er en del av rådmannens administrasjon, styring og virksomhetsutvikling, som også består av seksjonene Økonomi og virksomhetsstyring, Digitalisering og Servicesenter samt enhetene kommuneadvokat og kommunikasjon.

Det er for tiden gjennomgang av kommunens tjenester, med formål om mer moderne og effektive tjenester i fremtiden. Gjennomgangen kan medføre endring i oppgaver og behov.

Annet

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert.

Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste, men dette vil du få varsel om først.

Kontaktinformasjon

Marianne Sætra, seksjonssjef, 918 07 878

Arbeidssted

Hasselveien 6
1470 Lørenskog

Søk på stillingen:Klikk her

Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 22.09.2020