Sykepleier til Koronalegevakt (luftveismottak) – Virksomhet helse

  • by

Sarpsborg kommune har opprettet eget legevaktsmottak (Koronalegevakten) for pasienter der Covid-19 ikke kan utelukkes. Mottaket ligger på Helsehuset i Sarpsborg i nær tilknytning til ordinær legevakt, og det er tett samarbeid med personell på legevakten. Tjenesten er organisert under Virksomhet helse.

Ønsker du å bidra aktivt i arbeidet med å fange opp og forebygge smitteutbrudd av Covid-19?
Liker du pasientkontakt og praktiske oppgaver?
Da bør du søke jobb hos oss!

Stilling / Arbeidsoppgaver:

Det er ledig midlertidig stilling opp til 65 %, turnusarbeid med 3.hver helg
Varighet og omfang er avhengig av utvikling av pandemien. Arbeidsavtale inngås av 6 mnd. varighet med mulighet for forlengelse. Stillingen kan kombineres med vikaroppdrag på ordinær legevakt.

Arbeidsoppgavene er knyttet til koronapandemien og du må forvente å bruke smittevernutstyr i arbeidstiden.
Arbeidet består pr i dag av:

  • mottak av pasienter
  • assistanse til legevaktslege
  • prøvetaking og behandling etter ordinasjon fra legevaktslege

På ordinær legevakt er arbeidsoppgavene varierte og består av pasientkontakt med hastegradsvurdering og rådgivning både i mottak og på telefon. Sykepleier gjør egne vurderinger, men bistår også legen i kliniske prosedyrer og laboratoriearbeid. Alle pasienter som kommer til legevakten hastegradsvurderes etter Manchester Triage System.
Vi har godt utstyrt legevaktsbil og sykepleier følger med legevaktslege ut på oppdrag når det er formålstjenlig

Krav til utdanning:

Autorisasjon som sykepleier. Sykepleierstudenter 2.år og medisinstudenter 4. år med bestått farmakologieksamen samt personell med bachelor i paramedisin kan også søke.

Personlig egenskaper:

– Vi søker personer som er fleksible, systematiske og jobber nøyaktig. Tidligere erfaring fra legevakt er en fordel.
– Du må like pasientkontakt og ha gode kommunikasjonsevner samt samarbeide godt.
– Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

– Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.
– Tett samarbeid med legevakt og opplæring i ordinær legevakt.

Øvrige vilkår/annet:

Det må fremlegges gyldig politiattest av nyere dato ved tilbud om ansettelse.

Kontakter:
Heidi Elisabeth Brodal, Teamleder
E-post: heidi.brodal@sarpsborg.com
Mobil 414 59 923

Benedicte Braathe, Fagsykepleier
E-post: benedicte.braathe@sarpsborg.com
Arbeid: 482 62 830

Tove Elisabeth Kolstad Skadsheim, Teamleder
E-post: tove-elisabeth-kolstad.skadsheim@sarpsborg.com
Mobil: 970 09 047

Søknadsfrist: 21.09.2020

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd