Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

 • by

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor til Viken kommunerevisjon IKS

Ønsker du å revidere samfunnsnyttige, store og interessante oppdrag?

Viken kommunerevisjon IKS ekspanderer og søker en oppdragsansvarlig regnskapsrevisor som vil få oppmøtested ved avdelingskontor i Hallingdal eller på Hønefoss, eller ved hovedkontoret i Drammen. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse eller etter avtale.

Hvis du er den rette personen for oss, kan vi tilby:

 • konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, og fleksibel arbeidstid
 • gode kurs- og etterutdanningstilbud
 • et sosialt, humørfylt og uformelt fagmiljø med 26 medarbeidere
 • et sterkt og bredt fagmiljø hvor kompetanse, faglig dyktighet og leveringsdyktighet har høyt fokus

Høy integritet er en forutsetning i stillingen, og personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi ser etter en person som:

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • ønsker å ta ansvar og levere gode resultater
 • har evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • overholder frister og definerte ressursrammer
 • har evne til å motivere og inspirere kolleger
 • har førerkort og disponerer egen bil

Hos oss vil du revidere oppdrag både etter regnskapsloven og kommunale regnskaps­forskrifter, herunder revisjon av kommuner, interkommunale selskap, kommunale foretak, kirkeregnskap og stiftelser/legater.

Du vil få oppdragsansvar for flere kommuner og øvrige oppdrag, herunder kvalitetssikring og revisjonsberetninger, men vil også utføre revisjon selv. Du må ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller høyere revisoreksamen iht. Finanstilsynets krav til registrert revisor, og minimum tre års praksis fra regnskapsrevisjon. Det er en fordel om du er registrert eller statsautorisert revisor.

Spørsmål om stillingen:
Marianne Elverum, Leder Regnskapsrevisjon Mobil: 915 89 394
Inger Anne Fredriksen, Daglig leder – Mobil: 913 90 518

Søknadsfrist: 01.10.2020

Søk stillingen her!

Om arbeidsgiveren

Viken Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap eid av 15 kommuner. Fra 2020 har vi fått 4 nye kommuner fra Hallingdal i porteføljen. Våre oppgaver er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, undersøkelser, samt rådgivningstjenester for områder hvor vi har vår kjernekompetanse, så fremt dette ikke kommer i konflikt med selskapets oppgave som revisor. Selskapet er ett av landets fremste interkommunale revisjonsselskaper. Vi vektlegger å levere tjenester av høy faglig standard til konkurransedyktige priser, og vi skal være den beste revisjonsløsninger for kommuner og fylkeskommuner