100% fast stilling som miljøingeniør

Kort om stillingen

Tingvoll er i en aktiv utbyggingsperiode og økokommunen har flere bygge- og kommunaltekniske prosjekter under planlegging. Det er også stor aktivitet blant mange private aktører. Vi søker derfor etter en ny ingeniør til virksomheten Næring, plan og teknisk for å styrke kommunens miljøfokus og gjennomføringskapasitet.

Kort om virksomheten

Som miljøingeniør ved virksomheten Næring, plan og tekniske tjenester (NPT), vil du komme inn i et godt arbeidsmiljø og samhandle med kolleger som bl.a jobber innenfor plan- og byggesak, kart- og oppmåling, landbruk, næring og miljø. Du vil også ha nær kontakt med driftsavdelingen for veg, vann og avløp. Som økokommune har vi en målsetting om at FN´s bærekraftmål skal være styrende for vårt arbeid. Miljøfokus skal være et gjennomgående perspektiv i vår virksomhet.

Innhold i stillingen

 • Foreta utredninger og koordinere miljøarbeidet innen ulike fagområdene i NPT.
 • Plan og forvaltning av oppgaver knyttet til veg, vann og avløp.
 • Gjennomføre og følge opp andre politiske vedtak, utviklingsprosjekter og investeringer
 • Bidra tverrfaglig innen virksomheten

Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner.

 • Høyskoleutdanning, fortrinnsvis bachelor/mastergrad med spesialisering innenfor fagfeltet veg, vann og avløp
  Miljøfag i studiet er en fordel
 • Erfaring innen planlegging, forvaltning, miljø og drift av veg- og/eller vann og avløpsanlegg
 • God forståelse for økonomistyring og kontroll
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Engasjement for klima og miljø
 • Selvstendig og systematisk med god arbeidskapasitet
 • Fleksibel, endringsvillig og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt – “EIKR”

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidsplass med interessante, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et bredt fagmiljø med kompetente medarbeidere
 • God opplæring og nødvendig kursing
 • Godt samarbeids- og arbeidsmiljø
 • Ansettelse på kommunale vilkår, inkludert fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)
 • Lønn etter avtale

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. 
Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B3 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.
Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kvalifiserte søkere med innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke. Vi ønsker søkere av begge kjønn.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Kontaktperson:
Margrete Magerøy (virksomhetsleder) tlf: +47 91576472 mob: +47 91576472

Søknadsfrist: 30.10.2020

Søk stillingen her!