Leder for teknisk, bygg og vedlikehold

Søndre Land kommune har vedtatt å innføre ny administrativ organisering. Dagens avdeling for Teknisk drift og Bygg og vedlikehold blir slått sammen til en avdeling.Fagområdene tillagt avdelingen er planlegging, forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendomsmasse og kommunaltekniske anlegg. I tillegg er Brann og redning underlagt avdelingen.

Du vil lede en avdeling med tilsammen 25 årsverk.

Du har gode referanser på lederkompetanse og praktisk ledererfaring

 • Du har lederegenskaper som tåler utfordringer og engasjement
 • Du leder gjennom tilstedeværelse og interesse
 • Du ser helheten og klarer å ha oversikt over mange prosjekter samtidig
 • Du er en teambygger og liker å stå i relasjoner over med mange dyktige ansatte og kollegaer
 • Du ser viktigheten av god økonomistyring
 • Du bidrar aktivt i intern kvalitetskontroll
 • Du har fleksibel og stor arbedskapasitet
 • Du har relevant erfaring og utdannin

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver:

I stillingen ligger et helhetlig lederansvar – du forvalter personal, økonomi og fag i samarbeid med hele avdelingen.

 • Du vil ha hovedansvar for planlegging, forvaltning, utbygging, drift og vedlikehold av bygg og kommunaltekniske anlegg.
 • Du vil ha ansvar for utarbeidelse av handlingsplaner og budsjetter som styringsverktøy for arbeidet.
 • Du vil ha ansvar for å utrede saker og legge de frem for rådmannsutvalg og/eller politisk nivå.

Lønnsbetingelser:

Tilsettingen skjer på vanlige kommunale vilkår ut fra gjeldende lover, regler og avtaleverk, pensjonsordning (KLP), herunder bestemmelser og ferie.

Vi tilbyr:

– En spennende stilling med spennende arbeidsoppgaver knyttet til utvikling av ny avdeling, gode kolleger og opplæring etter behov.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester skal fremlegges ved intervju.

Dersom du ønsker at ditt navn skal unntas fra offentlig søkeliste, skal det alltid begrunnes jfr. Offentleglova § 25.

Begrunnelsen vil bli vurdert og vi gjør oppmerksom på at generell misnøye med at søknaden blir kjent ikke er tilstrekkelig grunn. Det må foreligge spesielle omstendigheter.

Søknadsfrist: 11.10.2020

Link til søknadsskjema: Send søknad 

For mer informasjon kontakt: Pål Rønningen, Mobil 99254040, E-post: pal.ronningen@sondre-land.kommune.no