Sykepleiere til Trysil kommune

Vi har ledige sykepleierstillinger i enhet for sykehjem og enhet for hjemmetjenester.

Er du glad i mennesker? Er du samtidig faglig engasjert, ser muligheter, opptatt av mestringsperspektiv og vil arbeide for å øke livskvaliteten til våre brukere?

Vi ønsker oss flere engasjerte sykepleiere i et miljø med fokus på
utvikling, hverdagsmestring og personsentrert omsorg. Er du den vi leter etter?

Trysil sykehjem har en korttids- og rehabiliteringsavdeling hvor 2 plasser er øremerket kommunal akutt døgnenhet, KAD. I tillegg har sykehjemmet to somatiske langtidsavdelinger, en egen avdeling for demensomsorg og en avdeling for ressurspool og tjenester på natt. På natt arbeider man på tvers av alle avdelinger på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.

Enhet for hjemmetjenester består av avdeling 1, 2, 3 og 4. Avdeling 1 og 2 yter ordinære hjemmetjenester. Avdeling 3 gir tjenester i sentrumsnære omsorgs- og trygdeboliger, samt i dagsenter for demente. Avdeling 4 er hjemmetjenesten for psykisk helse.

Alle avdelingene driver et utviklingsarbeid med fokus på faglighet. Vi leverer kvalitet, faglighet og trivsel. Du har nå muligheten til å være med!

Trysil kommune søker positive, løsningsorienterte og ansvarsbevisste sykepleiere til ledige stillinger ved flere avdelinger.

Vi har følgende stillinger ledig:
Enhet for sykehjem 2. avd. — korttidsavdeling:
1 x 100 % vikariat fra dags dato til 1.3.2021. Arbeid hver 3 helg.
1 x 75 % fast stilling ledig fra dags dato. Arbeid hver 3. helg.

Enhet for sykehjem 3. avd. — langtidsavdeling:
1 x 100 % fast stilling ledig fra dags dato. Arbeid hver 3. helg.

Enhet for sykehjem 4. avd. – langtidsavdeling:
1 x 100 % fast stilling ledig fra dags dato. Arbeid hver 3. helg.

Enhet for sykehjem 5. avd. — avdeling for demensomsorg:
1 x 100 % vikariat fra dags dato til 31.12.2020 med mulighet for forlengelse. Arbeid hver 3. helg.

Enhet for sykehjem 6. avd. – natt tjenesten:
1 x 60 % fast stilling fra dags dato. Arbeid hver 3. helg.

Spesifiser i søknaden din hvilke stillinger du søker på.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, delta og utvikle daglig tjenesteyting i henhold til avdelingens rutiner
 • Samarbeide med pårørende, verge og eksternt helsepersonell

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier – oppgi helsepersonellnummer (HPR-nummer) i søknaden
 • Til vikariater kan fagarbeidere innenfor helsefag bli vurdert. Oppgi norsk helsepersonellnummer (HPR-nummer) i søknaden
 • Annen helsefaglig høyskoleutdanning kan bli vurdert
 • God norsk skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, tilsvarende B2-nivå
 • Førerkort klasse B for biler med manuelt gir til stillinger i hjemmetjenesten

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Være fleksibel
 • Vi ønsker ansatte som vil bidra til utvikling av fagområdet, spesielt med tanke på hverdagsmestring

Vi tilbyr

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • God offentlig tjenestepensjonsordning

Kontaktinformasjon

Britt Støa, Enhetsleder, 48942400, bst@trysil.kommune.no

Søk på stillingene :Klikk her

Søknadsfrist: 21.10.2020