Arealplanlegger – virksomhet plan og samfunnsutvikling

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum.

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”

Arealplanlegger – virksomhet plan og samfunnsutvikling

Arbeidssted er Sarpsborg rådhus, midt i sentrum av Sarpsborg. Stillingen er lagt til virksomhet plan og samfunnsutvikling, kommuneområde samfunn. Virksomhetens arbeidsoppgaver er by- og samfunnsutvikling, areal- og transportutvikling, folkehelse og næringsutvikling. På virksomheten legger vi stor vekt på å ha samarbeid på tvers av fagområder. Dialog med innbyggere, næringsliv, foreninger og andre aktører er også sentralt i vårt arbeid.

Sarpsborg er i vekst og virksomheten har ansvar for store plan- og utredningsoppgaver. Virksomheten utarbeider overordnede planer og behandler reguleringsplaner. Ny sentrumsplan ble vedtatt i juni 2019. Revidering av de overordnede arealplanene pågår. Flere av reguleringsplanene er knyttet til utvikling av et framtidsrettet transportsystem som skal realiseres gjennom Bypakke Nedre Glomma. Virksomheten består av en tverrfaglig gruppe med engasjerte medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

– Saksbehandling og veiledning i plansaker med hovedvekt på detalj- og områdereguleringer.
– Oppgaver knyttet til oversiktsplanlegging.
– Deltakelse i tverrfaglig plan- og utredningsarbeid.

Krav til utdanning

Søker må ha relevant utdanning fra høyskole eller universitet innen arealplanlegging/eiendomsfag, helst på masternivå.

Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider som:
– Er initiativrik og glad i utfordringer
– Har pågangsmot og er løsningsorientert
– Har godt humør, god arbeidskapasitet og trives med høyt tempo

Ved utvelgelsen vil følgende bli vektlagt:
– Analytiske egenskaper
– Evne til å arbeide effektivt, strukturert og selvstendig
– Engasjement og serviceholdning
– Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
– God formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
– Gode samarbeidsevner

Erfaring

Søker må ha relevant erfaring fra arbeid i offentlig eller privat virksomhet. Søker bør ha jobbet med planprosesser og ha kjennskap til plan- og bygningsloven. Nyutdannede er også velkomne til å søke, dersom de kan vise til relevant erfaring.

Vi tilbyr

– 100 % fast stilling, tiltredelse etter avtale.
– Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner, god pensjonsordning.
– Et godt faglig miljø.
– Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, i et trivelig og tverrfaglig miljø.
– Gode muligheter for faglig utvikling. Fleksibel arbeidstid.

Kontakter
Maria Skåren – Teamleder
E-post: maria.skaaren@sarpsborg.com Mobil 92295291

Hege Hornnæs – Virksomhetsleder
E-post: hege.hornnaes@sarpsborg.com Mobil 41432499

Søknadsfrist: 06.11.2020

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd