Byggesaksbehandler til Nittedal kommune

Nittedal kommune er en kommune i sterk vekst og det bygges mye i kommunen vår. Kommunen jobber blant
annet for å legge til rette for attraktiv stedsutvikling, gode boligområder, næringsutvikling, offentlige formål og
opprettholde “den grønne bygda”. Det skal blant annet bygges skoler, idrettshaller, samt at det bygges mange boliger. Rotnes som sentrum skal videreutvikles.

I den forbindelse har vi behov for dyktige saksbehandlere på byggesaksavdelingen og vi har nå en stilling ledig
som byggesaksbehandler. Byggesaksavdelingen ligger til enhet for plan- bygg- og geodata, i sektor for miljø og
samfunnsutvikling.

Du vil bli en del av en avdeling som i dag består av 3 andre saksbehandlere, en merkantilt-ansatt, en jurist og en leder. Vi har et sterkt og bredt fagmiljø, samt et godt sosialt arbeidsmiljø hvor vi ønsker deg som kollega. Vi er som nevnt en kommune i vekst med en mengde byggeprosjekter hvert år og som saksbehandler hos oss får du være med som en viktig del av den spennende utviklingssituasjonen vi er i. Byggesaksavdelingen jobber også tett opp i mot planavdelingen, geodataavdelingen og kommunalteknisk avdeling, både i konkrete saker og f.eks. i interne, tverrfaglige prosjekter.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling av byggesøknader
 • Telefon og servicetorg for innbyggerne
 • Foreta tilsyn i egne saker i tråd med kommunens tilsynsstrategi
 • Fag-/egenutvikling
 • Deltagelse i interne prosjekter ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha relevant utdannelse, helst på høgskole eller universitetsnivå innen arkitektur, byggingeniør eller lignende
 • Relevant og lang erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Det er ønskelig at du har erfaring som byggesaksbehandler og med plan- og bygningsloven, men nyutdannede
  kan også søke.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Strukturert
 • Effektiv
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En variert hverdag
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i kommunal pensjonsordning
 • Sentral beliggenhet på nedre Romerike

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i
dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må
begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om: – å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, – å
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere
uavhengig av livssyn og seksuell orientering

Kontaktinformasjon:

Gunnar Prøis, Enhetsleder, 97 77 23 39, gunnar.prois@nittedal.kommune.no
Gry Andreassen, Konstituert avdelingsleder, 90 05 73 89, gry.andreassen@nittedal.kommune.no

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 31.10.2020