HR-konsulent til Hvaler kommune

Ønsker du å være vår nye medarbeider?

Vi søker en HR-ressurs som kan bistå med personaladministrative oppgaver i 50-100 % stilling. Vikariatet varer i første omgang i 6 måneder, med mulighet for forlengelse.

HR skal gi lederstøtte og lederopplæring slik at linjeledere når overordnede mål for Hvaler kommune. Vi bistår rådmann, kommunalsjefer og enhetsledere i personal og lønnsspørsmål. Tillitsvalgte og vernetjenesten er viktige samarbeidspartnere. Vi gir råd og veiledning, og skal kvalitetssikre at vår praksis er i henhold kommunens verdier, mål, lov- og avtaleverk. Avdelingen har videre ansvar for gjennomføring av årlige prosesser som medarbeiderundersøkelser og lønnsforhandlinger.

Det er inngått samarbeidsavtale med Fredrikstad kommune om lønnsarbeid, og vi har avtale om bedriftshelsetjeneste med ekstern leverandør. HR har likevel oppgaver knyttet til lønn, kontroll og HMS.

Kommunens overordnede lederstruktur er pr tiden organisert med fem tjenesteområder som har ansvar for drift og utvikling av kommunenes tjenester til våre brukere:
• Tjenesteområde for helse og omsorg.
• Tjenesteområde for friskliv, læring og mestring.
• Tjenesteområde for oppvekst.
• Tjenesteområde for teknikk, byggesak og infrastruktur.
• Rådmannens stab.

Tjenesteområdene har tilhørende selvstendige virksomheter og avdelinger.

HR-avdelingen består i dag av to årsverk. Oppgaver og ansvar tillagt HR er organisert i stab til rådmann/assisterende rådmann.

Arbeidsoppgaver:

Dine viktigste oppgavene vil være:

 • Personalmeldinger i lønns- og personalsystemet Visma HRM.
 • HR-rutiner i forbindelse med ansettelser og opphør av arbeidsforhold – blant annet ansiennitetsberegninger, arbeidsavtaler og tjenestebevis.
 • Arkivering og å sikre at dokumenter blir ivaretatt ift lovverket (GDPR).
 • Administrative oppgaver.
 • Bistå ved jubileum.

Andre oppgaver kan tilkomme.

Kvalifikasjoner:

 • Universitet/ høyskole. Realkompetanse kan kompensere for kravet til formalkompetanse.
 • Gode IT-kunnskaper.
 • Erfaring fra elektronisk arkivsystem og Visma HRM er ønskelig, men ikke et krav.
 • Erfaring fra offentlig sektor er ønskelig, men ikke et krav.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, nøyaktig, fleksibel og ryddig.
 • Kunne jobbe selvstendig, men også som en del av et team.
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjon.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Annet

Mulighet for snarlig tiltredelse vil kunne telle positivt.

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer.
 • Arbeidsplass på rådhuset i Hvaler kommune, med gode parkeringsmuligheter og mulighet for lading av EL-bil.
 • En spennende stilling der du kan få mulighet til å jobbe med flere ulike oppgaver innen HR.

Arbeidet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk i kommunal sektor, og medlemskap i KLP pensjonsordning.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Hvaler kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil komme frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Kontaktinformasjon:

Geir Kvisten, Assisterende rådmann, 99166366

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 25.10.2020