Enhetsleder – Seksjon Bydrift, enhet drift

I Seksjon Bydrift, enhet drift, er det ledig stilling som Enhetsleder.
Virksomheten har ansvaret for all drift av vei, vann, avløp og grønt i Sandefjord kommune. I tillegg til dette er Sandefjord kommune sitt verksted en del av enheten.
Enheten er organisert med 5 avdelingsledere og 2 driftingeniører og flere av avdelingene har vaktordninger.
Personal og budsjettansvar ligger innunder ansvarsområdet. Enhet drift har ca. 85 ansatte.

Stillingsinformasjon

 • Stillingsstørrelse: 100%
 • Stillingstype: fast
 • Tiltredelse: etter avtale
 • Stillingen har fleksitid med kjernetid fra 07.00 — 12.00.

Ditt ansvarsområde vil være

 • Lede og utvikle enheten
 • Drive saksbehandling i samband med enhetens ansvarsområde
 • Skrive saker til politisk behandling
 • Oppfølging av henvendelser fra publikum
 • Samarbeid med kommunes øvrige ansvarsområder
 • Utføre andre oppgaver iht. egenutvikling, kompetanse, kapasitet etter enhetens behov

Personlige egenskaper

 • En leder som har evne til å samarbeide med sine omgivelser, og tenke helhet først og ikke egen enhet først
 • En leder som har stor gjennomføringskraft
 • En leder som tar felles ansvar for hele seksjonen og aktivt tar tak i problemer som ligger i «gråsonen» jamfør hvilket ansvar denne lederen i utgangspunktet har
 • En leder som håndterer uenighet og er komfortabel med at man jobber godt sammen, selv om man er uenig i konkrete saker
 • En leder som evner å fungere som en tydelig og samlende leder
 • En leder som kontinuerlig jobber for å sikre konkurransekraften til egenproduksjonen

Krav til kvalifikasjoner

 • Utdanning på Bachelor- nivå, innen et naturvitenskaplig emne
 • Erfaring fra anleggsbransjen
 • Ledererfaring, hvor man har vært leder for andre ledere

Ønskelig kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med erfaring fra kommunal sektor

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og utviklende oppgaver innen et spennende fagområde
 • Å jobbe sammen med positive og erfarne medarbeidere
 • Frihet under ansvar
 • Trivelig og uformelt miljø
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10% av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2% i pensjonsinnskudd.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til ett eventuelt intervju.

Link til søknadsskjema: Send søknad 

Søknadsfrist: 01.11.2020

For mer informasjon kontakt: , Arne johnsen, Tlf: +47 33416360, Mobil +47 90899458, Epost: Arne.Johnsen@sandefjord.kommune.no