Kulturminnerådgiver – seksjon for samfunnsutvikling

Kort om stillingen

Vi søker en medarbeider i fast 100% stilling som kulturminnerådgiver.

Kongsberg har en rekke eldre bygningsmiljøer, enkeltbygg og andre kulturminner blant annet knyttet til Kongsberg sølvverk, som vi har fokus på å ivareta, formidle og vitalisere. Vi ønsker deg med på laget, for å møte utviklingen med høy kompetanse og kvalitet.

Stillingen er knyttet til seksjon Samfunnsutvikling hvor du vil bidra til bred og mangfoldig kompetanse innenfor teknisk forvaltning og i utviklingen av Kongsberg kommune. Seksjon Samfunnsutvikling består av om lag 30 medarbeidere med høy kompetanse og stor bredde i erfaring, fagbakgrunn og oppgaver. Seksjonen favner i tillegg til plan- og byggesaksbehandling, fagområdene landbruk, miljø, kart og geodata.

Vi tilbyr

Seksjon Samfunnsutvikling har et godt og sosialt arbeidsmiljø, med faglige diskusjoner og stor takhøyde.

Vi har gode pensjonsavtaler og tilbyr lønn etter nærmere avtale.

Innhold i stillingen

Oppgavene i stillingen vil være utfordrende og varierte i innhold og omfang. Rollen er selvstendig og fordrer god kontakt med tiltakshavere, interessenter, utbyggere og publikum med engasjement for fagfeltet.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

  • gi faglige råd på ulike stadier i plan- og byggesaker
  • veilede søkere/tiltakshavere i blant annet forhåndskonferanser og oppstartsmøter
  • oppgaver knyttet til kulturminneplaner, estetikk og verneverdig bebyggelse
  • bidra på informasjonsmøter og i utviklingsprosjekter
  • saksutredning til administrativ og politisk behandling
  • andre oppgaver innen fagområdet kan tillegges

Stillingsinnhold vil i noen grad tilpasses kvalifikasjonene til den som blir ansatt. Kulturminnerådgiver forventes å engasjere seg i nettverk med tilsvarende roller i andre kommuner samt regionale og nasjonale myndigheter knyttet til kulturminner, vern og antikvarspørsmål. Det er en autonom og selvgående stilling.

Krav og ønsker til deg

Erfaring fra arbeid innen kulturminner og bygningsvern er nødvendig, og det er ønskelig at du har erfaring innen offentlig forvaltning.

Vi søker deg som har stor interesse for faget og også har formidlingsevne.
Du må kunne kommunisere godt og samarbeide med andre.
Det er viktig at du kan ta initiativ og jobbe selvstendig og strukturert.
Du må ha gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Formelle kvalifikasjonskrav

Det er krav om relevant utdanning fra høgskole/universitet på masternivå. Utdanning på bachelornivå kombinert med relevant erfaring kan også vurderes. Aktuelle utdanninger kan være arkitekt, sivilingeniør/ingeniør, historie/kunstvitenskap, kulturminneforvaltning eller andre relevante fag.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Link til søknadsskjema: Send søknad 

Søknadsfrist: 26.10.2020

For mer informasjon kontakt:
Rune Fredriksen – Tlf: 938 45 643
Jens Sveaas – Tlf: 990 93 116