Vernepleiar til Hyllestad kommune

 • by

Hyllestad kommune har ledig 100 % stilling som vernepleiar i omsorgstenestene, p.t. i miljøtenesta.  

Arbeidsoppgåver

 • Sikre at brukarane oppnår best mogleg funksjonsevne, meistring og sosial deltaking
 • Utøve praktisk bistand og omsorg til brukarane, samt oppmuntre til eigeninnsats
 • Ansvar for at brukarane får pleieplanar og at desse vert oppdatert og oppfulgt
 • Ha kontakt med pårørande

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som vernepleiar
 • Gjerne relevant erfaring
 • Gode norskkunnskapar
 • Førarkort for personbil
 • Du må kunne vise fram tilfredsstillande politi- og helseattest før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha evne til å strukturera og koordinera arbeid i ein hektisk kvardag
 • Ansvarsbevisst og oppteken av relasjonar og samarbeid
 • Har evne til å jobbe sjølvstendig og løysingsorientert
 • Medansvar for å fremje eit godt arbeidsmiljø
 • Bidra til å skape kontinuitet, kvalitet og stabilitet på arbeidsplassen

Vi tilbyr

 • Spennande arbeidsoppgåver
 • Arbeid i vanleg 3-delt turnus
 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
 • Eit tverrfagleg arbeidsfellesskap med høg fagleg og etisk kompetanse
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Hjelp til å finne bustad

Søknadane vert vurdert fortløpande.

Velkomen som søkjar!

Kontaktpersonar:
Målfrid Sognnes tlf: +47 57789605
Sissel Bringeland tlf: +47 57789604

Send søknad!