Avdelingsleder byggesak – Kristiansund kommune

 • by

Ved Plan- og byggesak er det ledig fast 100 % stilling som avdelingsleder byggesak.

Enheten plan og byggesak er organisert med en enhetsleder og tre avdelingsledere som til sammen ivaretar blant annet kommunens reguleringsplaner, byggesaksbehandling, kart- og oppmålingsoppgaver. Vi ønsker at alle ansatte skal ha god kunnskap om våre digitale verktøy og vi bruker fagsystemet eByggesak i den daglige saksbehandlingen.

Som ansatt hos oss vil du bli en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Vi er en allsidig gjeng med blant annet ingeniører, naturvitere, arkitekter, jurister og by- og arealplanleggere, som ser fram til å få deg med på laget. Plan- og byggesaksenheten er viktig for samfunnsutviklingen og vi skal være en aktiv medspiller som leverer gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere, prioritere og fordele avdelingens oppgaver og sikre framdrift innenfor sitt fagområde
 • Drive kontinuerlig forbedringsarbeid for å bygge opp og utvikle avdelingen
 • Faglige ansvaret for avdelingens saksbehandling etter plan- og bygningsloven
 • Saksbehandling innen avdelingens ansvarsområder
 • Godkjenne saksframlegg til politisk behandling og følge opp politiske vedtak
 • Personal- og økonomiansvar
 • Rapporterer til enhetsleder

Kvalifikasjonskrav:

 • Master innen jus eller ingeniørfaget
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode IT – ferdigheter og systemforståelse
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Minimum kunnskapsnivå B2 for fremmedspråklige søkere

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Tilleggsutdanning innen ledelse
 • God økonomiforståelse
 • Relevant lederfaring
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Kunnskap og interesse for tjenesteutvikling og internkontroll

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, ha evne til å inspirere og motivere andre, være en relasjonsbygger
 • Selvstendig, initiativrik og ansvarsfull
 • Ha evne til nytenkning, være utviklings- og løsningsorientert

Vi tilbyr:

Vi tilbyr interessante oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø både faglig og sosialt. Gode muligheter for faglig utfordringer, personlig kompetansebygging og egenutvikling. Plan- og byggesaksenheten har medarbeidere med allsidig og interessant bakgrunn som er gode sparringpartnere. Vi jobber i moderne og nyrenoverte lokaler midt i hjertet av Kristiansund. Lokalene har utsikt over den pulserende havna, kort vei til kollektivtilbud, samt handels og servicetilbud i sentrum.

Øvrige vilkår:

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ved tilsetting må egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Søknadsfrist: 07.12.2020

Link til søknadsskjema: Send søknad 

For mer informasjon kontakt:
Tone Monsen Aarø, Tlf: 71573874, Mobil +47 90701979,
E-post: Tone.Monsen-Aaroe@kristiansund.kommune.no