Konsulent – Politisk sekretariat, Kristiansund kommune

 • by

Politisk sekretariat har ledig 100 % stilling som konsulent. Sekretariatet er underlagt rådmannens kontor.

Sekretariatet har som hovedoppgave å bistå og organisere kommunens politiske virksomhet. Politisk sekretariat bidrar i tillegg med støtte for politisk og administrativ ledelse, og har ansvar for gjennomføring av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg.

Arbeidsoppgaver:
 • Sekretær- og servicefunksjoner for politikere og rådmann
 • Planlegging og gjennomføring av møter i kommunens folkevalgte organ
 • Ivaretakelse av styringssystemer
 • Tilrettelegge for borgerlige vielser
 • Administrere meddommerordningen
 • Fakturaarbeid, møtegodtgjørelser og reiseregninger
 • Gjennomføring av prosjekter og saksbehandling
 • Andre oppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning innen kontor eller administrasjon, minimum fagbrev
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring med eller kjennskap til elektronisk dokumenthåndtering
 • Erfaring med eller kjennskap til administrative styringssystemer

Personlige egenskaper

 • Er fleksibel, positiv og har gode samarbeidsevner
 • Er selvstendig, effektiv, strukturert og kvalitetsbevisst
 • Har fokus på lojalitet og profesjonalitet
 • Har utpreget serviceinnstilling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Vi kan tilby en stilling med interessante arbeidsoppgaver i et kompetent arbeidsfellesskap.
Stillingen inngår i et etablert fagmiljø med gode utviklingsmuligheter i tråd med oppgavene.
Du tilbys fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn etter avtale
Det må påregnes noe arbeid ut over ordinær arbeidstid i forbindelse med avvikling av møter.
Vi holder til i rådhuset, midt i Kristiansund sentrum, med nærhet til offentlig kommunikasjon.

Øvrige vilkår:

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad:

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Søknadsfrist: 30.11.2020

Link til søknadsskjema: Send søknad 

For mer informasjon kontakt:
Toril Skram, Tlf: +47 71573900, Mobil +47 93052149,
E-post: toril.skram@kristiansund.kommune.no