Jurist – Virksomhet HR – Sarpsborg kommune

  • by

Virksomhet HR har ca. 35 ansatte og leverer tjenester innenfor drift, forvaltning og utvikling av arbeidsgiverfunksjonen i
Sarpsborg kommune. Virksomheten består av et Team HR og en stab til virksomhetsleder. Den utlyste stillingen rapporterer direkte til virksomhetsleder, sammen med de to andre juristene. Virksomheten består av rådgivere med bred kompetanse og erfaring innenfor fagområdene i HR knyttet til personalsaker, arbeidsrett, tariffspørsmål, lønn, pensjon, arbeidstidsplanlegging, IA, HMS, lærlinger, kompetanse og rekruttering.

Da en av våre dyktige jurister har sluttet, har vi ledig stilling for en ny kollega i vår virksomhet. Vi søker en dyktig og
engasjert jurist, gjerne med fordypning i arbeidsrett, som vil inngå i et juridisk fellesskap med to andre jurister.

Arbeidsoppgaver:

– Aktivt bidra til å utvikle Sarpsborg kommune som arbeidsgiver
– Bistå ledere med juridisk veiledning i personalsaker og prosesser knyttet til arbeidsgiverfunksjonen
– Saksbehandling knyttet til oppsigelses- og avskjedssaker
– Kollektiv arbeidsrett
– Vurdere og videreutvikle HRs rutiner og prosesser
– Holde kurs i arbeidsrettslige temaer for kommunens ledere og øvrige ansatte
– Forberede saker til politisk behandling
– Delta i prosjekter på tvers i kommunen

Kvalifikasjonskrav:

– Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Det er ønskelig med erfaring innenfor arbeidsrett eller
arbeidsrett spesialfag. Søkere med advokatbevilling og erfaring fra advokat-virksomhet eller fra ledelse oppfordres også til å søke
– Pådriver for å utvikle og forbedre ditt fagfelt
– Jobber selvstendig og har god fremdrift i arbeidet
– Ser din rolle i samspill med andre roller i organisasjonen og trives med samarbeid i team
– Gode kommunikasjonsferdigheter, god muntlig og skriftlig framstillingsevne
– Kjennskap til offentlig eller kommunal virksomhet og arbeidsrettslige utfordringer vil være en fordel
– Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

– Konkurransedyktig lønn, etter kompetanse og kvalifikasjoner.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.
– Tverrfaglig miljø og nettverk.
– Samfunnsutviklende og utfordrende arbeidsoppgaver
– Gode muligheter for kompetanseutvikling
– Fleksible arbeidstidsordninger
– Varierte arbeidsoppgaver

Kontakter:
Siri Ubøe – Jurist
E-post: siri.uboe@sarpsborg.com
Mobil: 98889153

Julie Emilsen Bäckstrøm – Virksomhetsleder HR
E-post: julie-emilsen.backstrom@sarpsborg.com
Mobil: 48266253

Søk stillingen her

Søknadsfrist: 31.12.2020

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd