Sykepleierstillinger ved Tingvoll sykehjem

 • by

Kort om stillingene

Vi har ledig to faste stillinger på 90% og 100% som sykepleier ved Tingvoll sykehjem. Stillingen på 90% har tredelt turnust (8 nattevakter på 12 uker) og arbeid hver tredje helg. Stillingen på 100% har todelt turnus og arbeid hver tredje helg. Stillingene er ledig for snarlig tiltredelse.

Heldøgns tjeneste består av avdelingene Tingvoll sykehjem og Vonheim. Tingvoll sykehjem består av to etasjer med 9 pasientrom i hver etasje. Vonheim er avdeling for demens og psykogeriatriske lidelser, hvor vi har fokus på miljøarbeid og individuell pleie. Vonheim har 16 plasser med enerom og bad. Ved behov kan avdelingene bistå hverandre.

Vi ber deg opplyse i søknadsteksten hvilke stillinger du prioriterer / søker på.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for at beboere får nødvendig medisinsk oppfølging i samarbeid med institusjonslege
 • Medansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen/virksomheten
 • Kvalitetssikre tjenestene blant annet ved deltakelse på tverrfaglige møter
 • Ansvar for ajourføring i elektronisk pasientjournal, Gerica
 • Medansvar for fagutvikling -samarbeid, veiledning og undervisning av kollegaer
 • Fokus på miljøterapeutisk arbeid, samt individuell pleie

Krav og ønsker til deg:

Formelle kompetansekrav:

 • Sykepleierutdanning med autorisasjon 
 • Førerkort kl. B

Ønsket kompetanse:

 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Interesse og engasjement i forhold til fagfeltet

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Evne til å samarbeide selvstendig og i team
 • Jobber systematisk, strukturert og effektivt
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Godt humør og bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Du identifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt – “EIKR”

Språk:

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende i fokus
 • Godt arbeidsmiljø – trivelige kolleger
 • Ansettelse på kommunale vilkår
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
I henhold til gjeldende lov- og avtaleverk må tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse.

Kontaktpersoner:
May Helen Nordvik tlf: +47 995 37 618 mob: +47 995 37 618
Siri Holmeide Vangen tlf: +47 48104266 mob: +47 48104266

Søknadsfrist: 01.01.2021

Søk stillingene her!

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Bekreftede kopier eller originaler av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. 

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Vi ønsker søkere av begge kjønn.