Spesialsykepleier – Heldøgnstjenester Haugvoll og Borgen

  • by

Beskrivelse av arbeidssted

Virksomheten består av Haugvoll og Borgen sykehjem og Haugvoll Bofellesskap.
Haugvoll sykehjem har 64 sykehjemsplasser, fordelt på 4 sykehjemsavdelinger, hvorav en skjermet avdeling for
personer med demenssykdommer.
Borgen sykehjem har 70 sykehjemsplasser for personer med demenssykdommer og/eller alderspsykiatri fordelt på 4
avdelinger.
Haugvoll bofellesskap er et heldøgns bemannet bofellesskap med 29 leiligheter.

Vi kan tilby en spennende og utviklende jobb på en skjermet avdeling for personer med demens og
adferdsforstyrrelser.
Avdelingen har til tider et hektisk arbeidsmiljø, men stabilt personale som har arbeidet på denne
avdelingen over mange år. Vi vektlegger miljørettet arbeid sterkt.
Du vil delta i et arbeidsmiljø som er utviklingsorient og nytenkende, og du vil jobbe i team med vernepleiere,
helsefagarbeidere og leger der du har det sykepleiefaglige ansvaret. Din kompetanse er viktig for avdelingen og
sykehjemmet.

Du vil være omgitt av gode kollegaer med mye kunnskap og faglig engasjement.
Her vil det være gode muligheter til både personlig og faglig utvikling. Vi samarbeider tett med Alderspsykiatrisk
avdeling på Kalnes.

Vi har ledig stilling for sykepleier med videreutdanning i demens og/eller psykisk helsearbeid,
minimum 60 studiepoeng.
Du vil mulighet til å påvirke utarbeidelsen av din turnus, men det må påregnes turnus med dag/kveld og arbeid hver 3.
helg

Stilling / Arbeidsoppgaver:

– Som sykepleier er du den øverste medisinske kompetansen i avdelingen/sykehjemmet.
– Som sykepleier har du et særskilt ansvar i forhold til faglig forsvarlighet og veiledning av andre medarbeidere.
– Som sykepleier skal du gi nødvendig helsehjelp og behandling til våre pasienter.

Vi søker:

– En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger
– En som kan jobbe selvstendig og i team og har god framdrift i arbeidet
– En som ser sin sykepleierrolle i samspill med andre kolleger i enheten
– Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig- og skriftlig fremstillingsevne.
– Har generell IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som til enhver tid brukes i Sarpsborg kommune
– Trives med høyt arbeidstempo, raske omstillinger og kan være fleksibel

Krav til utdanning:

– Autorisert sykepleier gjerne med videreutdanning i demens og/ eller psykisk helsearbeid, minimum 60 studiepoeng.

Erfaring:

– Vi ønsker å ansette sykepleier som har lyst til, og har hjerte for å arbeide med vår pasientgruppe.
– Det er ønskelig med erfaring fra arbeid innenfor geriatri eller med pasienter med ulike demenssykdommer

Vi tilbyr:

– Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
– Det gis lønnskompensasjon for minimum 30-120 studiepoeng for relevant videreutdanning
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.
– Tverrfaglig miljø og nettverk.
– Spennende arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter.
– Gratis parkering.

Kontakter:
Lene Marie Dahlstrøm – Sykepleier
E-post: lene-marie.dahlstroem@sarpsborg.com

Øyvind Frydenlund – Teamleder
E-post: oeyvind.frydenlund@sarpsborg.com
Mobil 91686302 Arbeid 69 10 84 76

Søknadsfrist: 01.02.2021

Søk stillingen her

Søknad sendes:

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd