Jurist ved Etat for bygg og eiendom

 • by

Arbeidssted:

Etat for bygg og eiendom har ansvaret for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunens grunneiendommer, formålsbygg og boliger. Etaten består av virksomhetene eiendomsdrift, renhold, byggutvikling, boligbygg, samt byggteknisk stab og forvaltningsstab. Forvaltningsstaben er staben til etatssjef for Etat for bygg og eiendom, med totalt ni ansatte som har ansvaret for ulike oppgaver som skal understøtte virksomhetene i etaten. Vi søker etter en jurist som skal dekke det samlede behovet for juridisk bistand i Etat for bygg og eiendom. Stillingen er en fast heltidsstilling som er organisatorisk plassert i forvaltningsstab og rapporterer til etatssjefen. Forvaltningsstaben har kontorlokaler i Fredrikstad sentrum.

Vi kan tilby:

 • muligheten til å bidra til å ivareta fellesskapets realverdier
 • varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med samarbeid på tvers av fagområder
 • engasjerte og dyktige kolleger
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger
 • arbeidsplass sentralt i Fredrikstad

Hovedoppgaver:

 • faglig ansvar for tildelte oppgaver
 • juridisk rådgiving og oppfølging på etatens arbeidsområder
 • juridisk kvalitetssikring av etatens arbeid

Viktige oppgaver i stillingen:

 • holde deg oppdatert på relevant regelverk
 • utarbeidelse/kvalitetskontroll av kontrakter, brev, skjemaer etc.
 • oppfølging av klagesaker, mislighold og fravikelser
 • politisk saksbehandling
 • delta i tverrfaglige samarbeids- og ansvarsgrupper etter behov
 • kontaktperson overfor kommuneadvokaten
 • partsrepresentant i tingretten
 • vurdere og utarbeide anmeldelser
 • styrearbeid i borettslag

Stillingen kan bli tillagt ytterligere oppgaver ved innplassering som juridisk spesialrådgiver.

Kvalifikasjonskrav:

 • master i rettsvitenskap, alternativt juridisk embetseksamen
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • relevant erfaring fra offentlig forvaltning

Personlige egenskaper:

 • interesse for samfunnsoppdraget og motivasjon for å ivareta fellesskapets verdier
 • forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • stort faglig engasjement
 • gode samarbeidsegenskaper
 • evne til å arbeide selvstendig og prioritere arbeidsoppgaver
 • fleksibel og endringsvillig
 • strukturert, kvalitetsbevisst og profesjonell
 • godt humør og vilje til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønnsopplysninger:

Stillingen lønnes etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Aktuell stillingsinnplassering vil være jurist / juridisk rådgiver / juridisk spesialrådgiver avhengig av kvalifikasjoner og kompetanse.

Søknad sendes:

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til eventuelt intervju.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til konsulent Hege Klerud, tlf. 69 36 14 04, e-post hegkle@fredrikstad.kommune.no

Spørsmål om stillingen rettes til Voica D. Imrik, etatssjef Etat for bygg og eiendom, mobil 478 25 616, e-post voim@fredrikstad.kommune.no

Søknadsfrist: 22.01.2021

Offentlighet:

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, søkerens navn, alder, poststed, nåværende arbeidstittel og kjønn.