Kommuneplanlegger til Kongsberg kommune

 • by

Kongsberg er en by- og landkommune i spennende utvikling.
Vi søker nå en kommuneplanlegger som vil ha en viktig rolle i planlegging for fremtidens Kongsberg. Fast 100% stilling.

Kommuneplanlegger jobber tett på prosjekter knyttet til strategi, omdømme og vekst – og er bindeleddet mellom rådmannen, politikere og befolkningen. Ett av våre satsningsområder er «Vekst i Kongsberg». Som vår nye kommuneplanlegger vil du ha en sentral rolle i dette prosjektet.

Stillingen er organisatorisk plassert i enhet for samfunnsutvikling og tekniske tjenester.

Om stillingen:  

Som kommuneplanlegger samarbeider du tett med kommunens enheter og rådmannens stab. Der vil du blant annet styre og koordinere kommuneplanarbeidet.

Dine hovedoppgaver inkluderer overordnet planlegging og koordinering opp mot budsjett og handlingsprogram, og mot kommunens øvrige planverk. Som en sentral del av rådmannens apparat, vil du jobbe med mål, tiltak og resultater som springer ut av politiske vedtak, årlige budsjetter og fireårige handlingsplaner.

Som kommuneplanlegger vil du:

• ha ansvar for koordinering av kommuneplanarbeidet
• bidra til kvalitetsutvikling av kommunens plan- og styringssystem
• bidra til utarbeidelse av nødvendige planer innenfor kommunens satsningsområder
• jobbe med utredninger, analyser og strategisk planlegging
• jobbe med prosjektarbeid innen området samfunnsutvikling
• bistå opp mot politiske prosesser både overfor samfunnsaktører, regionale og nasjonale myndigheter
• ivareta de ansvarsområder og oppgaver som er tillagt avdelingen

Vi tilbyr:

 • En stilling der du jobber tett på politiske prosesser og har en sentral rolle i planlegging og samfunnsutvikling.
 • Stor selvstendighet og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Utviklingsmuligheter
 • Faglig ansvar
 • Et samlet og tverrfaglig miljø
 • Gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Vi ser etter deg som:

• brenner for og har et høyt engasjement for by- og samfunnsutvikling
• er en fremtidsrettet pådriver 
• har god politisk forståelse
• har dokumenterbar evne til å jobbe målrettet og strukturert, og med stor kapasitet
• har gode samarbeidsevner, men jobber godt selvstendig
• har relevant arbeidserfaring
• er komfortabel med å være et ansikt utad

Det er kritisk for stillingen å beherske kommunikasjon og samarbeid i spennet mellom politikk, administrasjon og publikum. Erfaring fra slikt arbeid vil bli tillagt stor vekt. Det samme gjelder skriftlig og muntlig fremstillingsevne da det vil være utstrakt kommunikasjon med politikere, befolkning og internt i organisasjonen.

Formelle kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for krav om mastergrad.
  – Dokumentert kompetanse innen kommune- og samfunnsplanlegging.

 Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse.

Kontakt:
Jens Sveaass tlf: +47 990 93 116

Søknadsfrist: 18.01.2021

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.