Prosjektleder innen vann og avløp – Sivilingeniør

 • by

Frogn kommune, med Drøbak by, ligger sentralt plassert ved Oslofjorden ca. 3 mil syd for Oslo. Kommunen har ca 16.000 innbyggere og 3000 fritidsboliger. Her finner du blant annet Gamle Drøbak med verdifull trehusbebyggelse, lang kystlinje og en engasjert befolkning. Kommunen jobber med følgende satsningsområder: klima og energi, livskvalitet og folkehelse, stedsutvikling, bolig- og nærmiljø samt næringsutvikling

Vi skal de nærmeste årene investere betydelige beløp i rehabilitering av eksisterende og etablering av ny infrastruktur, inkludert vann-, overvanns- og avløpssystemer. For å sikre god planlegging, gode anskaffelser og prosjektstyring, trenger vi å styrke vår kapasitet med en sivilingeniør innen vann og avløp.

Enhet for teknisk drift og forvaltning består av fire avdelinger: To forvaltningsavdelinger og to driftsavdelinger. Den utlyste stillingen hører under den tverrfaglige forvaltningsavdelingen med fagene vei, vann, avløp, kart/geodata, park, idrett, havner og miljø.

Arbeidstid og stillingsstørrelse: 100% fast. Kl. 08:00 – 16:00 (fleksibel arbeidstid)

Arbeidssted: Holterveien 24 (kontorsted) og Rådhusveien 6, Drøbak

Ansvarsområde og hovedarbeidsoppgaver:

 • Prosjektplanlegging og -styring innenfor vann, avløp og renovasjon
 • Offentlige anskaffelser
 • Utarbeide saksfremlegg til folkevalgte
 • Økonomistyring og kvalitetssikring av prosjekter
 • Samarbeid med andre avdelinger og enheter, herunder avgi uttalelser innen fagområdet i plan- og byggesaker
 • Evaluering og kontroll av ferdigstilte prosjekter
 • Bidra til utforming av styringsdokumenter som hovedplaner for vann og avløp og overvannsnorm
 • Være kontaktperson for og følge opp eksterne leverandører når slike benyttes til gjennomføring av prosjekter for kommunen

Prosjektledelse på andre områder eller andre oppgaver kan tillegges ved behov, avhengig av den ansattes erfaring og kvalifikasjoner.

Kvalifikasjonskrav:

 • Sivilingeniør innenfor vann og avløp eller tilsvarende relevant masterutdannelse
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra entreprenørbransjen, kommune eller rådgivende ingeniørselskap
 • Gode datakunnskaper
 • Stor grad av initiativ, struktur og ansvarlighet
 • Erfaring med offentlige anskaffelser
 • Erfaring med ledelse av tverrfaglige prosjekter og kontraktsoppfølging
 • Erfaring med å ivareta alle forhold til offentlige myndigheter
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God norsk fremstillingsevne, muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Engasjert
 • Trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Høy etisk standard
 • Stor arbeidskapasitet
 • Sterk gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og effektivt

Vi kan tilby:

 • Varierte, spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige, dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Velkommen som interessent i et hyggelig, faglig utfordrende og sosialt arbeidsmiljø.

Tiltredelsesdato: Etter avtale, og gjerne så snart som mulig

Lønnsplassering: Lønn etter avtale

Kontaktperson: Enhetsleder Gro Ravne, tlf. 64 90 60 00 eller avdelingsleder Line Gulbrandsen, tlf. 995 66 212 

Søknadsfrist: 24.01.2021

Søk på stillingen