Avdelingsleder samferdsel – prosjekt og forvaltning

 • by

Avdelingsleder samferdsel – 100% stilling.

Virksomhet for infrastruktur og vannmiljø har 27 ansatte. Vi søker etter en dyktig og motivert avdelingsleder for samferdsel – forvaltning og prosjekt. Vi tilbyr en jobb i et sterkt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter, hyggelige kolleger og en arbeidsplass i et travelt kommunehu s.

Virksomhetens målsetting er å sørge for rent drikkevann til kommunens innbyggere og god miljøtilstand i kommunens vannforekomster, samt legge til rette for trygg ferdsel langs kommunens veier. Samferdselsavdelingen har stort fokus på trafikksikkerhet og klimavennlig transport.

Virksomhetens hovedoppgaver er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde kommunal infrastruktur. Virksomheten har ansvar for områdene vei, parkering, vann, avløp, overvann, renovasjon og brann. Vi søker en medarbeider som vil være med å utvikle Nesodden kommunes kompetanse.

Arbeidsoppgaver:

 • Personal-, fag- og økonomiansvar innenfor avdelingens arbeidsområde
 • Utarbeide og følge opp kommunens planer og strategier innen samferdselsområdet
 • Økonomistyring og rapportering
 • Planlegge og gjennomføre samferdselsprosjekter, innenfor vedtatte målsetninger og rammer
 • Godkjenne tekniske planer/byggetegninger
 • Utstrakt kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, med innbyggere, overordnete myndigheter og relevante fagmiljø
 • Avhengig av kompetansen din, vil stillingen kunne tillegges andre oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller master innen samferdsel
 • God kunnskap om relevant lovverk med vekt på veiloven
 • Det forutsettes at du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Ledererfaring
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Dyktige og hyggelige kolleger
 • Arbeidsplass i nye, moderne lokaler
 • Bedriftsidrettslag og kommunekor
 • Lønn etter avtale

Kontaktinformasjon:

Reidun Isachsen, Virksomhetsleder, (+47) 66 96 44 31 – 97 56 00 41

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 24.01.2021