Fagsykepleier til Sarpsborg kommune

  • by

Fagsykepleier søkes ved Team legevakt

Team legevakt har lokasjon ved Helsehuset Sarpsborg, og er organisert under Virksomhet Helse.
Team legevakt er bestående av Legevakten for Sarpsborg og Rakkestad, Lilletorget legekontor med diabetes- og sårpoliklinikk, samt vaksinasjons- og smittevernkontor.
Stillingen som fagsykepleier er knyttet til legevakten for Sarpsborg og Rakkestad, samt Lilletorget legekontor.

Ønsker du å jobbe i et aktivt og spennende miljø med sykepleiere, helsesekretær og leger?
Er du en som tar initiativ og selvstendig ansvar?
Er du fleksibel, kreativ, samarbeidsvillig, positiv, har evnen til nytenkning, og yter det lille ekstra?
Da bør du søke jobb hos oss!

Stilling / Arbeidsoppgaver:

Vi har følgende stiling ledige ved Team legevakt:
Fagsykepleier – opp til 100 % stilling
Stillingen innebærer pr. i dag noe turnus med arbeid hver 3. helg, men deler av stillingen er fristilt til fagarbeid.

Arbeidsoppgavene er varierte og består av pasientkontakt med hastegradsvurdering og rådgivning både i mottak og på telefon. Sykepleier gjør egne vurderinger, men bistår også legen i kliniske prosedyrer og laboratoriearbeid. Alle pasienter som kommer til legevakten hastegrads vurderes etter Manchester Triage System.Vi har godt utstyrt legevaktsbil og sykepleier følger med legevaktslege ut på oppdrag når det er formålstjenlig.

Aktuelle oppgaver som fagsykepleier er:
– Systematisk fagutviklingsarbeid med kurs og fagdager.
– Systematisk kvalitetsarbeid med utvikling og implementering av prosedyrer og rutiner.
– Oppfølging av legevaktsbil.
– Instruktør nødnett/ telefoni.
– Oppfølging medisinsk teknisk utstyr i avdelingen.
– Aktuelle prosjekter etter avtale.
– Støtte til aktuelle ansvarsgrupper som f.eks. triagè – instruktører, lagergruppe.

Stillingen er ledig fra 01.04.21, men tiltredelse kan skje etter avtale med teamleder.

Krav til utdanning:

– Autorisasjon som sykepleier gjerne med tilleggsutdanning som spesialsykepleier.
– Erfaring fra legevaktsarbeid eller annen prehospital tjeneste vil bli vektlagt.
– Det er en fordel med kjennskap til journalsystemet CGM og arbeidsplanleggingssystemet Gat.

Personlig egenskaper:

– Du brenner for faget og har god faglig forståelse og kompetanse.
– Du er stabil, fleksibel, trygg og tydelig.
– Du er løsningsorientert.
– Du er god på kommunikasjon og liker å gi opplæring.
– Du har pågangsmot og gjennomføringsevne.
– Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

– Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner.
– Gode pensjons- og forsikringsordninger.
– Tett samarbeid med teamleder, to dyktige fagsykepleier og medisinsk faglig ansvarlig.
– Aktuelle kurs og konferanser.
– Reelle muligheter til å påvirke og utvikle gode tjenester.

Øvrige vilkår/annet:

– Det må fremlegges gyldig politiattest av nyere dato ved tilbud om ansettelse.

Kontakt:
Hege Elisabeth Julsen – Fagsykepleier
E-post: hege.julsen@sarpsborg.com Mobil 99008249

Heidi Elisabeth Brodal – Teamleder
E-post: heidi.brodal@sarpsborg.com Mobil 41459923

Søknadsfrist: 01.02.2021

Søknad sendes:

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd