Sykepleier til Havsteinekra helse- og velferdssenter

 • by

Ved Havsteinekra helse- og velferdssenter er det en ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier.

Havsteinekra helse-og velferdssenter har som mål å være en enhet som innehar spesialkompetanse i kommunen innen hørsels- og synshemninger, og demensomsorg. Vi har en flott sansehage. Enheten ligger landlig til og nær fine turområder. Ved senteret er det tilrettelagt områder for rullestolbrukere.

Havsteinekra helse- og velferdssenter består 24 sykehjemsplasser tilrettelagt for personer med demens, 24 sykehjemsplasser tilrettelagt for personer med sansetap, byomfattende hjemmetjeneste for døve og døvblinde og heldøgns omsorgsbolig for døve og døvblinde.

Sykehjemmet gir et heldøgns omsorgstilbud og legger vekt på å skape et trygt, oversiktlig og forutsigbart miljø, der beboerne bevarer mest mulig av sine ressurser og mestringsevne.

Havsteinekra ble sertifisert livsgledehjem i 2010 som et av de første i landet. Et livsgledehjem har fokus på sosiale og individuelle aktiviteter hvor pasientene blir kartlagt ut i fra ønsker og behov.

Vi vektlegger kvalitet på våre tjenester og det legges opp til et aktivt faglig miljø med muligheter for kompetanseheving.

Mer informasjon om vår enhet finner du på vår hjemmeside.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig pasientoppfølging
 • Bidra til å skape en trygg og god hverdag for våre pasienter
 • Riktig og viktig dokumentasjon
 • Bidra i faste sykepleiermøter med avdelingsleder
 • Godt samarbeid med sykehjemslege
 • Undervisning og veiledning av kollegaer
 • Bidra til å fremme livsglede

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeidsområde, gjerne med relevant videreutdanning
 • Evne til å jobbe selvstendig samt på tvers av avdelingene
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode IT-kunnskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Faglig dyktig sykepleier
 • Har gode samarbeidsevner og er serviceinnstilt
 • Positiv og kan tenke løsningsorientert
 • Har evne til å ta ansvar, samt nytenkning og utvikling
 • Har interesse for fagutvikling
 • Er opptatt av kvalitet og faglig standard

Vi tilbyr:

 • Vi har mentorordning med opplæringsprogram på to uker, samt fadderordning i oppstartsfasen
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Fagstige som gir rom for ytterligere lønnsvekst
 • Kalenderplan med mulighet for å skrive sin egen turnus, som gir fleksible løsninger vedrørende turnus
 • Mangfoldig og kreativt arbeidsmiljø, med mye arbeidsglede
 • Kompetanseheving, fagutvikling og internundervisning
 • Fagdager
 • Samarbeid med skoler og organisasjoner
 • Muligheter for å påvirke og utvikle tjenestetilbudet

Kontaktinformasjon:

Jofrid Pernille Aspnes, Enhetsleder, 916 72 293
Solvei Viken Holten, Avdelingsleder, 916 66 533

Arbeidssted:

Havsteinekra 9
7021 Trondheim

Søk på stillingen:Klikk her

Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 24.01.2021

Trondheim, Norway, Town, Europe