Sykepleiere til Ilevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter

 • by

Er du sykepleier og har lyst til å arbeide i kommunehelsetjenesten i et trygt, innovativ, aktivt og faglig utfordrende arbeidsmiljø er Ilevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter et godt valg!

Ved Ilevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter er det ledig to faste 100 prosent stillinger som sykepleier, hvorav den ene har hovedvekt på natt. Hvis ønskelig kan vi avtale en lavere stillingsprosent. Menn oppfordres til å søke.

Ilevollen helse og velferdssenter er et sjarmerende og hjemmekoselig senter beliggende like ved Ilaparken. Det har 51 pasienter fordelt på to etasjer, hvorav 40 er langtidsplasser og elleve korttidsplasser.

Ilsvika helse- og velferdssenter er en sentrumsnær perle nede ved sjøkanten. Det består av to sykehjemsavdelinger med 28 pasienter og 15 heldøgns omsorgsboliger. Det er tre ansatte på natt, hvorav en-to er sykepleiere.

Som sykepleier vil du få en trygg “onboarding” med egen mentor og systematiske veiledningssamtaler med mentor. Vi har et godt sykepleiefaglig miljø med dyktige og dedikerte sykepleiere. I tillegg har vi flinke fagarbeidere med mye erfaring. Vi har satt fagutvikling, etisk refleksjon og kompetansebygging i system. Da pasienter ved et helse og velferdssenter gjerne har sammensatte lidelser, innebærer det å være sykepleier her mange faglige utfordringer. Du bør være dyktig på kliniske observasjoner, og kunne iverksette tiltak. I den forbindelse kan det være behov for å gjennomføre avanserte prosedyrer og håndtere ulikt medisinteknisk utstyr.

Da llevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter er en elles enhet innebærer det muligheter for sykepleier til å kunne bruke sin sykepleierkompetanse på tvers av de to helse og velferdssentrene.

Vi kan tilby et lederteam som er tilstede og tilgjengelig , som ønsker dialog og medvirkning , og tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill fra ansatte. Sammen bygger vi et godt og inkluderende arbeidsmiljø og god tjenestekvalitet.

Ilevollen og Ilsvika er livsgledehjem. Det innebærer at den enkelte pasients kulturelle, åndelige og sosiale behov følges opp på lik linje med medisinering, ernæring og somatisk pleie.

Lønn vurderes individuelt, noe som innebærer at det er mulig å få en del tillegg. Blant annet får alle sykepleiere ved Ilevollen og Ilsvika kr 10.000.- pr år i tillegg for å være vaktansvarlig. Vi har helårs kalenderplan, hvor det gis mulighet å påvirke egen turnus . Vi har to delt turnus med dag, aften- og helgearbeid. Tredelt turnus avtales etter søkers ønske.

Det er gode parkeringsmuligheter for ansatte.

Finner du dette interessant hører vi gjerne fra deg!

Vi innkaller aktuelle kandidater fortløpende til intervju.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes her.

Arbeidsoppgaver:

 • Håndtere medisinsk teknisk utstyr slik som smertepumper, blærescanner, ernæringspumper, iv behandling, blodtransfusjon m.m.
 • Ha rollen som vaktansvarlig
 • Samhandle med ulike aktører
 • Legemiddelhåndtering
 • Faglig utvikling av enheten
 • Behandling, observasjon og pleie
 • Ansvar for helhetlig pasientforløp
 • Primærkontaktansvar
 • Veiledningsansvar for studenter og lærlinger
 • Ressursoppgave(r) ut fra kompetanse og interesse

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent/autorisert sykepleier
 • Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Kan jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Godkjent politiattest må fremlegges før oppstart

Personlige egenskaper:

 • Har tydelige etiske og gode faglige holdninger
 • Er opptatt av kvalitet
 • Bidrar til faglig utvikling og forbedring av tjenestene
 • Vektlegger god dokumentasjon
 • Har evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Har evne til å ta ansvar og prioritere
 • Er strukturert og ryddig
 • Er fleksibel og initiativrik
 • Er positiv og inkluderende, og er med å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende faglig felleskap og positivt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver knyttet opp mot samhandlingsreformen
 • Strukturert opplæring og veiledning
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Kompetanseutvikling og etisk refleksjons satt i system
 • Mulighet for å få tilpasset og medvirke på egen helårig turnus
 • Lønn for ekstra oppgaver og ansvar. Enheten bruker fagstigen aktivt
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon:

Alice Rossnes Ødegaard, Enhetsleder, 95166830

Arbeidssted:

Ilevollen 28 og Mellom Ila 82
7018 Trondheim

Søk på stillingene:Klikk her

Stillingsprosent: 100%
Søknadsfrist: 28.02.2021

Trondheim, Norway, Town, Europe