Næringsutvikler til Nore og Uvdal kommune

  • by

Velkommen til Nore og Uvdal – en attraktiv reiselivskommune, hytteeldorado og friluftsmekka i flotteste fjellheimen. Vil du være med på å utvikle Nore og Uvdal kommune videre?

Vår nye næringsutvikler skal jobbe med næringsutvikling og samfunnsutvikling i Nore og Uvdal kommune i samarbeid med kommuneplanlegger, kommunalsjef næring, miljø og kommunalteknikk og kommunedirektøren. I det daglige vil du rapportere til kommunalsjef for næring, miljø og kommunalteknikk. 

Nore og Uvdal kommune har et næringsfond på ca 12 mill kr pr år. Som næringsutvikler er du med på å forvalte disse pengene til beste for kommunen og innbyggerne. 

Arbeidsoppgaver:

– Som næringsutvikler får du mulighet til å påvirke hvilke utviklingsprosjekter som skal prioriteres for å gjøre Nore og Uvdal kommune mer attraktiv å bo og besøke. Du vil jobbe med sentrumsutvikling, attraktivitet og omdømme, boligutvikling, utvikling av næringsområder osv. Du vil være kommunens ansikt utad i saker relatert til næringsutvikling og samfunnsutvikling.

– Du vil ha ansvar for forvaltning av kommunens næringsfond, og oppfølging av partnerskapsavtalen med Nore og Uvdal næringsselskap. I dette ligger et tett samarbeid med turistsjefen i Nore og Uvdal. 

– Du vil være sekretær for Nore og Uvdal sti- og løypenemnd og Nore og Uvdal hytteforbund. Du får ansvar for oppfølging av politiske vedtak innenfor dine fagområder. 

– Du vil være kommunens kontakt i regionale næringssamarbeid.

– Du vil bidra med informasjonsfremmende arbeid og være med på å fronte vår kommune på digitale flater. 

Kvalifikasjoner:

– Utdanning fra høyskole/universitet innenfor relevante fagområder
– Relevant erfaring fra privat eller offentlig virksomhet. 
– Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
– God på bruk av digitale verktøy og gode kommunikasjonsegenskaper både skriftlig og muntlig. 
– Prosjektledererfaring.

Personlige egenskaper:

– Vår nye næringsutvikler er initiativrik, positiv og god til å bygge relasjoner.
– Du er resultatorientert og har god gjennomføringsevne.Personlige egenskaper vektlegges ved ansettelsen.  

Vi tilbyr:

– En interessant jobb i et spennende tverrfaglig og kreativt fagmiljø
– Mulighet til å være med å forme Nore og Uvdal kommune framover
– Hjelp til å skaffe bolig
– Lønn etter avtale
– Gode pensjonsordninger

Kontakt:
Kristoffer Grette – Kommunalsjef NMK
Mobil: 94188075
E-post: Kristoffer.Grette@nore-og-uvdal.kommune.no

Søknadsfrist: 05.03.2021

Søk stillingen her!