Virksomhetsleder Eiendom – Nore og Uvdal kommune

 • by

Vi søker leder til virksomheten Eiendom i Nore og Uvdal kommune.

Virksomheten eiendom har et bredt fag- og ansvarsområde innenfor forvaltning, drift og vedlikehold av all kommunal eiendom, vann, avløp og renovasjon, samt kommunale veger og trafikksikkerhet. Du vil ha ansvar for 3 teamledere og totalt 35 ansatte. Vi ønsker en utviklingsorientert og dyktig leder som skal være med å videreutvikle virksomheten.

Arbeidsoppgaver:
 • Som leder for Eiendom har du det overordnede ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av alle kommunale formålsbygg, samt forvaltning etter gjeldende lovverk. Du er ansvarlig for måloppnåelse og gjennomføring i henhold til vedtatte handlingsprogram. Videreutvikling av tjenestene med fokus på teknologi og prosesser er viktige elementer. Du har ansvar for vedlikeholdsplan og gjennomføring av planlagte oppgaver. Du skal lede et viktig fagområde med fokus på gode tjenester for kommunens innbyggere og forvaltning av kommunal eiendom. Som en fremoverlent leder har du fokus på effektivisering og digitalisering, samt å bygge et godt team som er rigget for fremtiden.
 • Virksomhetsleder eiendom har fag-, økonomi- og personalansvar for følgende områder:
  • Vann og avløp
  • Renovasjon
  • FDV kommunale bygg og boliger (vaktmester- og renholdstjenesten)
  • Forvaltning av kommunal eiendom (tomter, festetomter, næringsarealer og annen eiendom)
  • Drift og vedlikehold av kommunale veger
  • Trafikksikkerhet
  • Investeringsprosjekter
Kvalifikasjoner:
 • Utdanning fra høyskole/universitet innenfor relevante fagområde.
 • Relevant ledererfaring fra privat eller offentlig virksomhet. 
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.
 • God kjennskap til byggtekniske forskrifter og lovverk.
 • Gode IKT kunnskaper. 
Personlige egenskaper:
 • Innsikt og forståelse for ansvarsområdene.
 • Lederegenskaper med særlig vekt på involvering, utvikling, handlekraft og strategi.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Resultatorientert og god gjennomføringsevne.
 • Personlige egenskaper vektlegges ved ansettelsen.
Vi tilbyr:
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • God pensjonsordning
 • Lønn i henhold til avtale

Kontakt:
Kristoffer Grette – Kommunalsjef NMK
Mobil: 94188075
E-post: Kristoffer.Grette@nore-og-uvdal.kommune.no

Søknadsfrist: 05.03.2021

Søk stillingen her!