Avdelingsleder – Hjemmebaserte tjenester

 • by

Avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester – 100 % fast stilling

Stillingen er nyopprettet, er underlagt virksomhetsleder og vil bli en av 4 ledere i Hjemmebaserte tjenester.
Alle distriktene har egen teamsykepleier med stedfortrederfunksjon.

Hjemmebaserte tjenester er per d.d. inndelt i tre distrikter, men skal utvides til fire og består av hjemmesykepleie, praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse, trygghetsalarm og vurderingsteam. Vi yter tjenester til hjemmeboende uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt, og er et ledd i en helhetlig sammenhengende tjenestekjede med målsetting om at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig. Tjenesten har nært samarbeid med kommunens hukommelsesteam og kreftkoordinator. Tjenesten har en sentral rolle i samhandlingsreformen og tilhørende oppgaver og plikter for kommunen.

Arbeidsoppgaver

 • Økonomisk, faglig og personalmessig ansvar for distriktet og dets ansatte
 • Ansvar for at tjenesten drives effektivt og i samsvar med kvalitetskrav og lovverk
 • Ansvar for å tilrettelegge, utvikle og koordinere tiltak for brukerne
 • Bidra til at virksomhetens resultatmål nås
 • Ansvar for månedlig budsjett-/økonomirapportering til virksomhetsleder

Kvalifikasjoner

 • Krav om helsefaglig utdanning
 • Lederutdanning og/eller erfaring
 • God kompetanse i økonomi- og ressursstyring
 • Gode datakunnskaper generelt
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med god kunnskap om Cosdoc fagsystem, Gat turnussystem og Agresso økonomisystem
 • Ønskelig med erfaring fra hjemmebaserte tjenester
 • Ønskelig med førekort klasse B

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å inspirere og motivere
 • Evne til høy arbeidskapasitet, fleksibilitet og til å arbeide selvstendig
 • Er synlig og tydelig for medarbeiderne
 • Ansvarsbevisst og pålitelig
 • Endrings- og omstillingsevne
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Samarbeid med faglig dyktige kolleger
 • Lønn i hht. tariff/sammenlignbare stillinger i Eidsvoll kommune
 • Flexitidsordning
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritid

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste – følg link: “Søk på stillingen”.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Kontaktinformasjon

Anne Kristin Holm, virksomhetsleder, 66 10 76 16

Søk på stillingen:Klikk her

Søknadsfrist: 01.03.2021