Avdelingsleder – Habiliteringstjenesten

 • by

Kort om stillingen: Det er ledig 100% fast stilling som avdelingsleder v/Habiliteringstjenesten/Trøa bofellesskap. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Avdelingsleder har daglig ansvar for fagutøvelse og personalansvar for ca 12 årsverk, og medansvar i forhold eget budsjett. Det rapporteres til virksomhetsleder. Avdelingsleder er ansvarlig for at brukere og beboere får oppfylt sine vedtak og behov i hht lov og kvalitetskrav.

Habiliteringstjenesten er en avdeling under virksomheten Behandling, rehabilitering og habilitering, og har ansvar for hjemmeboende brukere, herunder bofellesskapet Trøa.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsleder har virksomhetsleders fullmakter på gitte områder innen personal, fag og økonomi etter delegasjon fra virksomhetsleder. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder.
 • Sikre at tjenesten som utøves er i samsvar med kvalitetskrav og lovverk.
 • Delta aktivt i utviklingen av tjenestetilbudene.
 • Avdelingsleder skal ha sin oppmerksomhet rettet mot beboere og pårørende og legge effektivitet, kvalitet og service til grunn for sitt arbeid.
 • Avdelingsleder må ha respekt for brukernes integritet og behov.
 • Avdelingsleder må utvikle samarbeid basert på åpenhet, tillit og medvirkning i alle ledd

Krav og ønsker til deg

Formelle kompetansekrav:

 • Minimum 3-årig helse og sosialfaglig utdanning

Ønsket kompetanse:

 • Ønskelig med videreutdanning i adm./ledelsesfag, eller relevant erfaring.
 • Innsikt i personal- og økonomiforvaltning.
 • Kunnskap om bruk av IT
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Du inspirerer, motiverer og engasjerer ansatte og medarbeidere
 • Du leder utvikling av avdelingen sammen med ansatte og øvrige ledere i tjenesteområdet
 • Du er selvstendig og systematisk med god arbeidskapasitet
 • Du har gode og tydelige kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Du er en leder som viser respekt for brukere, pårørende og ansatte

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt – “EIKR”

Språk:

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i viktig utviklingsarbeid i kommunen
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • God pensjonsordning og forsikring
 • Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår: Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Generelt forbehold om organisatoriske endringer og tilpasning av ansvar og arbeidsoppgaver.
Egenerklæring MRSA og Tuberkulose, samt politiattest, må fremlegges ved tilsetting. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad 
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kvalifiserte søkere med innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke. Vi ønsker søkere av begge kjønn.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Link til søknadsskjema: Send søknad 

Søknadsfrist: 26.02.2021

For mer informasjon kontakt:
Jorid Helen Kamsvåg, Tlf: +47 959 46 905, Mobil +47 959 46 905, Epost: jorid.helen.kamsvag@tingvoll.kommune.no