Avdelingsleder ved Vonheim

 • by

Avdelingsleder ved Vonheim – avdeling for demens og psykogeriatri

Kort om stillingene:

Vi har ledig en 100% fast stilling som avdelingsleder ved Vonheim, avdeling for demens og psykogeriatri. Vonheim er en avdeling under virksomheten Heldøgns tjeneste. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen er på dagtid.

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingsleder har virksomhetsleders fullmakter på gitte områder innen personal, fag og økonomi etter delegasjon fra virksomhetsleder. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder.
 • Sikre at tjenesten som utøves er i samsvar med kvalitetskrav og lovverk.
 • Delta aktivt i utviklingen av tjenestetilbudene.
 • Avdelingsleder skal ha sin oppmerksomhet rettet mot beboere og pårørende og legge effektivitet, kvalitet og service til grunn for sitt arbeid.
 • Avdelingsleder må ha respekt for brukernes integritet og behov.
 • Avdelingsleder må utvikle samarbeid basert på åpenhet, tillit og medvirkning i alle ledd


Krav og ønsker til deg

Formelle kompetansekrav:

 • Høyere relevant helse- og sosialfaglig utdanning.

Ønsket kompetanse:

 • Ønskelig med videreutdanning i adm./ledelsesfag, eller relevant erfaring.
 • Innsikt i personal- og økonomiforvaltning.
 • Kunnskap om bruk av IT
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

Du:

 • inspirerer, motiverer og engasjerer ansatte og medarbeidere
 • leder utvikling av avdelingen sammen med ansatte og øvrige ledere i tjenesteområdet
 • er selvstendig og systematisk med god arbeidskapasitet
 • har gode og tydelige kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • er en leder som viser respekt for brukere, pårørende og ansatte

 Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt – “EIKR”

Språk:

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i viktig utviklingsarbeid i kommunen
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • God pensjonsordning og forsikring
 • Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår:
Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Generelt forbehold om organisatoriske endringer og tilpasning av ansvar og arbeidsoppgaver.
Egenerklæring MRSA og Tuberkulose, samt politiattest, må fremlegges ved tilsetting. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kvalifiserte søkere med innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke. Vi ønsker søkere av begge kjønn.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Link til søknadsskjema: Send søknad 

Søknadsfrist: 26.02.2021

For mer informasjon kontakt:
Siri Holmeide Vangen, Tlf: +47 48104266, Mobil +47 48104266,
E-post: siri.holmeide.vangen@tingvoll.kommune.no