Sykepleiere og vernepleier til Tingvoll kommune

 • by

Kort om stillingene:

Er du faglig engasjert og opptatt av å levere kvalitet i det du gjør?

Vi har 3 ledige sykepleierstillinger og en ledig stilling som vernepleier ved heldøgns tjeneste for snarlig tiltredelse.

Heldøgns tjeneste består av avdelingene Tingvoll sykehjem og Vonheim. Tingvoll Sykehjem består av to etasjer med 9 pasientrom i hver etasje, der pasientene kan ha langtids- og korttidsopphold. Vonheim er avdeling for demens og psykogeriatri, hvor vi har fokus på miljøarbeid og individuell pleie. Vonheim har 16 plasser med enerom og bad.

Følgende 3 sykepleierstillinger er ledig ved Tingvoll sykehjem:

 • 100% dag/kveld
 • 90% natt
 • 70% dag/kveld

Følgende vernepleierstilling er ledig ved tingvoll sykehjem:

 • 80% dag/kveld

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for at beboere får nødvendig medisinsk oppfølging i samarbeid med institusjonslege
 • Medansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen/virksomheten
 • Ansvar for ajourføring i elektronisk pasientjournal, Gerica
 • Medansvar for fagutvikling – samarbeid, veiledning og undervisning av kollegaer
 • Fokus på miljøterapeutisk arbeid, samt individuell pleie

Krav og ønsker til deg:

Formelle kompetansekrav:

 • Sykepleierutdanning med autorisasjon eller
 • Vernepleierutdanning med autorisasjon
 • Førerkort kl. B

Ønsket kompetanse:

 • Praksis fra tilsvarende arbeid vil være en fordel
 • Grunnleggende dataferdigheter/erfaring med IT-verktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Interesse og engasjement i forhold til fagfeltet

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Evne til å samarbeide selvstendig og i team
 • Jobber systematisk, strukturert og effektivt
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Godt humør og bidrar til et godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt – “EIKR”

Språk:

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer med beboer og pårørende i fokus
 • Godt arbeidsmiljø – trivelige kolleger
 • Ansettelse på kommunale vilkår
 • Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner
 • God pensjonsordning

Tilsettingsvilkår

Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Ved tilsetting må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.

Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Kvalifiserte søkere med innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke. Vi ønsker søkere av begge kjønn.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Link til søknadsskjema: Send søknad 

Søknadsfrist: 26.02.2021

For mer informasjon kontakt:
Siri Holmeide Vangen, Tlf: +47 48104266, Mobil +47 48104266,
E-post: siri.holmeide.vangen@tingvoll.kommune.no