Sykepleier 100 % – Grane Sykehjem

 • by

Grane Sykehjem har ledig en fast sykepleierstilling i 100 %.

Sykepleierstudenter ferdig til våren 2021 kan også søke.
Søkere med fortrinnsrett jf. HTA § 2.3 og AML §§ 14-1, 14,2 og 14,3 må søke innen fristens utløp.

Arbeidsoppgaver:

 • ha et selvstendig ansvar for sin yrkesmessige utførelse og opptreden, og at faget utøves i henhold til yrkesetiske retningslinjer, etiske normer og gjeldende lovverk.
 • delta i direkte tjenesteyting og har ansvar for å yte tjenester – i samsvar med vedtak
 • ha kjennskap til eget kompetanseområde og sørge for et godt tverrfaglig samarbeid med ulike samarbeidsparter.
 • veilede pasient, pårørende, medarbeidere, studenter, elever og lærlinger
 • gjøre faglige vurderinger og iverksette nødvendige tiltak
 • jobbe selvstendig, ha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner
 • være engasjert og initiativrik og medvirke til et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter deg som:

 • har norsk autorisasjon som sykepleier
 • har relevant praksis fra arbeid ved institusjoner, kjennskap til brukergruppen
 • har grunnleggende datakunnskaper
 • behersker norsk skriftlig og muntlig
  Det stilles krav om norskprøve 3 for utenlandske søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

For utenlandske søkere må det foreligge dokumentasjon på at utdanningen er godkjent i Norge (NOKUT-godkjenning)

Personlige egenskaper:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • godt humør, viser ansvarlighet, har nysgjerrighet, viser engasjement
 • er en relasjonsskaper
 • god arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i team
 • det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:
– Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
– Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
– Faglig og positivt arbeidsmiljø

Lønnsvilkår
Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet.

For mer informasjon: Kontakt enhetsleder omsorg, Linda G. Svartvatn, mobil: 90689148

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Referanser bes oppgitt.

Skriftlig søknad sendes via vårt elektroniske søknadsskjema

Søknadsfrist: 28. februar 2021