Driftsansvarlig veg – Skien kommune

  • by
Informasjon om arbeidssted og stilling

Driftsansvarlig veg – 100 % fast stilling

Skien kommune har en egen enhet med ansvar for drift av veg, park og parkering. Totalt er det 30 stillinger i denne enheten. Drift av veg har 11 fagarbeidere og ledes av driftsansvarlig.
Driftsansvarlig rapporterer direkte til enhetsleder. Driftsansvarlig har ansvar for å drifte kommunens 480 kilometer veger, gang- og sykkelveger, fortau og gatelys samt lede avdelingens 11 fagarbeidere. Gode lederegenskaper vil være avgjørende for å lykkes i denne stillingen.

Driftsansvarlig er en sentral nøkkelperson og krever et nært samarbeid med fagarbeiderne,
administrativt driftspersonell og enhetsleder. Gode samarbeidsegenskaper er derfor særdeles viktig. Driftsansvarlig må være en aktiv problemløser og ha stort fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid.
Arbeidssted er for tiden Rødmyrlia 40 (teknisk driftsavdeling). Driftsansvarlig må stille egen bil til
disposisjon for arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver

– Løpende planlegging, oppfølging og rapportering av kommunens vegdrift i nært samarbeid
med enhetsleder, administrativt driftspersonell og fagarbeiderne.
– Enklere saksbehandling og behandling av henvendelser fra publikum, herunder søknader om
gravetillatelser, utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner og oppfølging av driftsmeldinger.
– Koordinere og lede avdelingens fagarbeidere.
– Være en aktiv problemløser og drive kontinuerlig forbedringsarbeid.
– Økonomioppfølging og rapportering.
– Ansvar for løpende oppfølging av internkontrollsystem og HMS-prosedyrer.
– Inngå i kommunens faste vaktordning.

Erfaring

– Teknisk innsikt og erfaring fra drift og vedlikehold av veg.
– Datakyndig med erfaring i bruk av elektroniske rapporteringsverktøy og styringssystem.
– Erfaring med kontinuerlig forbedringsarbeid er ønskelig.
– Ledererfaring er ønskelig.

Utdanning

– Utdannelse som ingeniør/tekniker innen bygg og anlegg eller tilsvarende.
– Sertifikat klasse B.

Personlige egenskaper

– God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
– Samarbeidsvillig og lydhør for andres meninger og synspunkter.
– God arbeidsmoral, stor arbeidskapasitet og godt humør.
– Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

– Lønn etter avtale
– Meget gode forsikrings- og pensjonsordninger

Slik søker du på stillingen

Du søker via linken “Søk på stillingen”. Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først.

Kontakter:
Christina Iselin Amundsen Bukta – Avd. Ingeniør, veg
E-post: ChristinaIselinAmundsen.Bukta@skien.kommune.no
Mobil: 48107130 Arbeid: 48107130

Rita Regbo Tittel – Enhetsleder for drift av veg og park
E-post: Rita.Regbo@skien.kommune.no
Mobil: 91630411 Arbeid: 35581214

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 28.02.2021