Organisasjonsrådgiver HR – Øvre Eiker kommune

  • by

​Blir du trigget av visjonen Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker? Kan du identifisere deg med våre fire verdier; mot, respekt, tilhørighet og samspill? Er innovasjon mer enn et moteord for deg, og ser du muligheter i endringsprosesser?

Om arbeidsgiver:

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Øvre Eiker kommune har passert 19.000 innbyggere og er en virksomhet med 1.300 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Om tjenestested:

En av våre dyktige medarbeidere går over i pensjonistenes rekke og vi søker hennes etterfølger. Vi ser etter deg som har solid HR-erfaring som kan styrke vårt arbeid innen lederstøtte, veiledning, lederutvikling og organisasjonsutvikling.HR-avdelingen i Øvre Eiker kommune er en profesjonell støttetjeneste for organisasjonen. Vårt strategiske fokus er å utvikle mennesker og systemer, kompetanse og kultur. Øvre Eiker kommune skal tiltrekke seg og beholde de riktige medarbeiderne og være en attraktiv, effektiv og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver.

HR-avdelingen har for tiden fem ansatte som rapporterer direkte til kommunalsjef for Seksjon service og fellestjenester. I tillegg til HR har seksjonen ansvar for IT, kommunikasjon, digitalisering, arkiv, servicesenter og beredskapskoordinering. Vi har et godt arbeidsmiljø med faglig interesserte og dyktige medarbeidere.HR skal bidra til at organisasjonen kan møte fremtidige oppgaver. Vi bruker KS sitt utviklingsverktøy 10- faktor. 

Arbeidsoppgaver:

• Yte lederstøtte til ledere på ulike nivåer
• Gi støtte til organisasjonen/bidra i endrings- og utviklingsprosesser
• Bidra i arbeidsmiljøprosesser• Veiledning og opplæring
• Utvikle lederutviklings – og lederopplæringsprogrammer – herunder e-læringArbeidsoppgaver kan endres i takt med endring av faglig kompetanse i avdelingen og organisasjonens behov.

Utdanning og erfaring:

• Masterutdanning – f eks arbeids- og organisasjonspsykolog, relevant helsefaglig utdanning med tilleggsutdanning innen  f eks organisasjon med ledelse, psykologi i fagkretsen
• Bachelorutdanning kombinert med relevant erfaring innen HR kan kompensere for manglende masterutdanning• Veiledningskompetanse
• Erfaring fra omstilling og strategiske utviklingsprosesser er en fordel
• Svært god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• God digital forståelse og relevante IT-kunnskaper 
• Kjennskap til tjenestedesign er en fordel• Erfaring med ulik metodikk og verktøy i innovasjons- utviklingsarbeid

Vi ser etter deg som:

• er fleksibel, samarbeidsorientert, strukturert – med gjennomføringsevne
• har god rolleforståelse, god forståelse for lederrollen og arbeidsgiverrollen
• er relasjonsbygger, med evne til å bygge nettverk internt
• har en utviklingsorientert tilnærming• er imøtekommende, inkluderende, med et godt humør 
• har stor arbeidskapasitet
• har evne til å balansere strategiske oppgaver med driftsoppgaver
• evner å være en bidragsyter i arbeidet med å digitalisere HRPersonlige egenskaper tillegges stor vekt. Du må ha naturlig autoritet og trygghet.

Vi tilbyr:

• Lønn etter avtale
• Svært gode pensjons- og forsikringsforhold
• Gode kollegaer i et utviklingsorientert miljø
• Interessante og krevende faglige oppgaver i en kompleks organisasjon
• Stor grad av selvstendighet • Fleksibel arbeidstid

Søk stillingen her!

Søknadsfrist: 05.03.2021
Trenger du mer informasjon ?

Ta kontakt med kommunalsjef Anita Kjensli, tlf.: 901 12 754 eller anita.kjensli@ovre-eiker.kommune.no

Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret. Tlf: 32 25 10 00