Avdelingsleder hjemmetjenesten – Holmestrand kommune

 • by

Tar du utfordringen?

Vil du være med å lede hjemmetjenesten i Sande?

Vi er på jakt etter en innovativ og beslutningsdyktig leder som viser vei! Er det deg?

Vi søker etter deg som vil være med på å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester i samskaping med brukere og faglig dyktige medarbeidere. Vi kan tilby en spennende og inspirerende lederstilling ved kommunens hjemmetjeneste.

Sande og Holmestrand kommuner slo seg sammen 01.01.2020. Virksomhet hjemmebaserte tjenester består av om lag 140 årsverk fordelt på tre hjemmesykepleie avdelinger, omsorgsboliger, nattjeneste og praktisk bistand. Målsetningen for virksomheten er å legge til rette for at innbyggerne kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder og inngår i ledergruppen til virksomheten.  

Virksomheten benytter fagsystemene Cosdoc og Gat. Kommunen benytter aktivt 10-faktor medarbeiderundersøkelse.

Kommunens helse- og omsorgstjenester er i endring. Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi og velferdsteknologi vil bli tatt i bruk i tjenestene i langt større grad enn i dag. Holmestrand kommuner har ambisjon om å legge til rette for digitalisering og er i gang med bred implementering av ulike typer velferdsteknologi, der hjemmetjenesten har et stort delansvar.

Viktigste arbeidsoppgaver:

 • Personal-, økonomi- og fagansvar for avdelingen
 • Planlegge og tilrettelegge for videreutvikling av våre tjenester
 • Pådriver i innovative prosjekter
 • Bygge felles kultur som sikrer likeverdige tjenester i ny kommune
 • Motivere til læring og fornyelse
 • Se potensialet i den enkelte ansatte, og jobbe aktivt med medarbeiderutvikling og mestringsorientert ledelse.

Vi er inne i en tid med endringer. I forbindelse med kommunesammenslåing fra 2020, kan det innebære endringer i ansvarsområde.

Krav til kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig relevant helsefaglig utdanning fra høyskole eller universitet.  
 • Videreutdanning innen ledelse/administrasjon er ønskelig.  
 • Erfaring fra personalledelse er ønskelig
 • Erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid er ønskelig
 • God digital kompetanse.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort og bil

Personlige egenskaper:

 • Du er nytenkende og viser vei
 • Du er tydelig, strukturert, beslutningsdyktig og har god gjennomføringsevne
 • Du har gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
 • Du har forståelse for økonomi og rammebetingelser
 • Du har gode strategiske og analytiske egenskaper
 • Du er robust og har høy arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende 100% stilling som avdelingsleder innenfor et fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse.
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige medarbeidere og kolleger.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Lønn i henhold til avtale/tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kontaktperson:
konst. Virksomhetsleder – Even Thornquist
Telefon 411 02 359

Søknadsfrist: 07.03.2021

Søk stillingen her!

Om arbeidsgiveren

Holmestrand kommune har ca. 25 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

Bilder fra Holmestrand kommune: