Kommuneoverlege med fastlegeliste – fastlønnet

  • by

Sørfold legekontor:

Legekontoret er lokalisert i kommunesenteret på Straumen og er bemannet med 3 fastleger hvorav kommuneoverlegen er en av dem. Det er ca 1 time reisevei fra Bodø og 15 minutter fra Fauske. Kontoret har kommunalt ansatt hjelpepersonell tilsvarende 2,5 årsverk som disponeres av legene. Legene har fastlønn med bonusordning for egenandel fra pasienter og HELFO-refusjon. Kommunale oppgaver som fordeles mellom legene er helsestasjon, tilsyn sykehjem, faglig ansvar for oppfølging av KAD-plasser og råd og veiledning til øvrig helsepersonell i kommunen. Legekontoret ivaretar legevakt dagtid, og har egen bil til disposisjon for dette. Utenom normal arbeidstid deltar alle legene  i interkommunal legevakt som er lokalisert på Fauske.

Stillingen som kommuneoverlege:

Overlegen er kommunens medisinfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen. Kommuneoverlegen deltar i planarbeid og veileder leger som er under utdanning eller er i spesialisering til allmennmedisin. Overlegen er med i kommunens kriseledelse ved behov. Kommuneoverlegens stillingsstørrelse kan variere og kommunen er fleksibel med hensyn til ivaretakelse av de samfunnsmedisinske oppgavene.

Kommuneoverlegestillingen er tillagt fastlegeliste på 600 pasienter.  Stillingen er ledig med tiltredelse etter nærmere avtale.

Kompetansekrav i stillingen:

  • Norsk autorisasjon som lege, spesialist i allmennmedisin, fortrinnsvis også innen samfunnsmedisin. Kandidater som ikke er spesialister innen samfunnsmedisin, oppfordres også til å søke og kommunen vil legge til rette for slik spesialisering.
  • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig.
  • Førerkort kl B
  • Godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder

Som overlege må du være en pådriver for utviklingsarbeid i helsetjenestene. Vi søker etter en medarbeider som arbeider strukturert, er ansvarsevisst og selvstendig.

Øvrige opplysninger:

Sørfold kommune er opptatt av at våre medarbeidere skal bo i kommunen, vi er derfor behjelpelig med å skaffe bolig.

Lønn etter avtale, og god pensjonsordning, bonusordning etter pasientbetaling og refusjon fra HELFO.

Dersom søkere ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan likevel bli offentliggjort. Blir ikke ønske om reservasjon tatt til følge, blir søkerne naturligvis informert om dette.

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos enhetsleder Gunnbjørg Olufsen, mobilnr 95 74 71 25 eller e-post: gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no

Søknadsfrist: Snarest

Søk stillingen her!

Bilder fra Sørfold kommune:

Foto: Jim T. Kristensen
Foto: Halvard Toften