Sykepleier til Sørfold eldresenter

 • by

Om Sørfold eldresenter og stillingen:

Eldresenter i Sørfold kommune søker etter en motivert, engasjert og dedikert sykepleier. Tjenestetilbudet ved Eldresenteret består av 12 somatiske sykehjemsplasser og 3 plasser til øyeblikkelig hjelpetilbud og lindrende behandling. Eldresenter har også ansvar for kommunens rehabiliteringstilbud.

Sykepleier/vernepleier 100% vikariat fra 15.2.2021 tom 31.12.2021. Stillingen inngår for tiden i 3-delt turnus med helgearbeid. Det er mulighet for forlengelse eller fast ansettelse etter vikariatets utløp.

Arbeidsoppgaver/ansvar:

 • Sykepleiefaglig ansvar for pasienter og brukere i kommunen.
 • Sørge for at sykepleiefaglige oppgaver blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet, lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis
 • Primærkontaktrolle med b.la ansvar for utarbeidelse av tiltak, rutiner, møtevirksomhet og oppfølging av pasienter/brukere.
 • Holde deg oppdatert innenfor eget fagområde.
 • Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten
 • Samarbeide med pårørende og andre eksterne instanser
 • Gi veiledning og opplæring til ansatte, brukere, pårørende og studenter/elever

Vi søker etter en medarbeider som har:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Relevant videreutdanning er ønskelig.
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig (nivå B2)
 • Sertifikat klasse B

Viktige personlige egenskaper vi ser etter:

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du tar utfordringer og initiativ
 • Du er ansvarsbevisst og selvstendig, og arbeider målrettet og løsningsorientert til det beste for våre innbyggere
 • Du mestrer høyt arbeidstempo

Annen informasjon:

Vi tilbyr:

 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Spennende utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Et faglig aktivt og engasjerende arbeidsmiljø
 • IA-bedrift
 • God pensjons- og forsikringsordning
 •  Lønn i henhold til kommunaltariff tilsvarende minimum 8 års lønnsansiennitet, med tillegg fremforhandlede lokalt tillegg

Personlige egenskaper vil bli vektlagt, og det vil gjennomføres intervju og referansesjekk av aktuelle søkere. Det bes derfor om at minst to referanser oppgis i søknad. Ved tiltredelse må politiattest av nyere dato fremskaffes. (3 mnd.)

Dersom du ønsker mer informasjon, så ta gjerne kontakt med:

Avdelingsleder Sørfold Eldresenter tlf. 911 86 624, e-post: grethe.johansen@sorfold.kommune.no eller enhetsleder Margunn Skjevik tlf. 92 86 53 82, e-post: margunn.skjevik@sorfold.kommune.no

Søknadsfrist: 23.02.2021

Søk stillingen her!

Bilder fra Sørfold kommune:

Foto: Jim T. Kristensen
Foto: Halvard Toften