Sykepleier/vernepleier til Sørfold sykehjem

 • by

Om oss og stillingen

Institusjonsomsorgen i Sørfold kommune består av to sykehjem og en avlastningsbolig for barn. Et sykehjem er lokalisert i Røsvik og de to andre enhetene på Straumen. Institusjonene har akuttsenger, rehabilitering, korttidsplasser/avlastning og langtidsplasser i både somatisk og skjermet enhet.

Sørfold kommunes helse- og omsorgstjenester er inne i spennende utvikling. Det arbeides med implementering av velferdsteknologiske løsninger, kvalitetsreformen Leve hele livet og valg av løsninger for fremtidens helse- og omsorgstjenester. Den som ansettes i stillingen vil få mulighet til å delta og påvirke i dette arbeidet.

Ved Sørfold sykehjem i Røsvik er det nå ledig 100% fast stilling som sykepleier eller vernepleier.  Tiltredelse etter avtale.

Oppgaver

– Faglig ansvar for pasienter og brukere i kommunen.
– Sørge for at oppgaver blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet, lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis
– Primærkontaktrolle med b.la ansvar for utarbeidelse av tiltak, rutiner, møtevirksomhet og oppfølging av pasienter/brukere.
– Delta i kvalitetsutvikling av tjenesten
– Samarbeide med pårørende og andre eksterne instanser
– Gi veiledning og opplæring til ansatte, brukere, pårørende, studenter/elever

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. (nivå B2)
 • Sertifikat klasse B

Egenskaper vi ser etter:

 • Du må ha evne til å prioritere egne og avdelingens oppgaver
 • Du må ha gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid
 • Evne til å jobbe selvstendig, løsningsfokusert og målrettet
 • Gode kunnskaper innen IKT og dokumentasjon
 • Vilje og evne til å veilede, undervise og skape faglig engasjement

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kollegaer
 • Spennende utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å delta aktivt i utviklings- og kvalitetssikringsarbeid
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn i henhold til tariff og lokale fremforhandlede tillegg, tilsvarende minimum 8 års lønnsansiennitet

Praktiske opplysninger

Det vil gjennomføres intervju og referansesjekk av aktuelle søkere. Det bes derfor om at minst to referanser oppgis i søknad.

Politiattest av nyere dato må forevises før tiltredelse.

Vil du høre mer om stillingen før du søker kan du ta kontakt med avdelingsleder Wanja Olsen, tlf 90778468, e-post: wanja.olsen@sorfold.kommune.no, eller enhetsleder Margunn Skjevik, tlf 92865382, epost: Margunn.skjevik@sorfold.kommune.no

Søknadsfrist: 23.02.2021

Søk stillingen her!

Bilder fra Sørfold kommune:

Foto: Jim T. Kristensen
Foto: Halvard Toften