Vikariat fastlege – Sørfold legekontor

  • by

Vikariat fastlege, fast lønn

Om Sørfold legekontor:

Kontoret er lokalisert i kommunesenteret på Straumen og  har 3 fastlegestillinger, hvorav én er kommuneoverlege. Det er 2,5 årsverk hjelpepersonell ved kontoret som disponeres av legene. Kommunen har også LIS 1-lege.

Om stillingen/vikariatet:

Sørfold kommune har ledig vikariat som fastlege ved legekontoret som er lokalisert i kommunesenteret på Straumen. Vikariatet er ledig fra nå og til 1.10.2021

Stillingenes hovedoppgaver er:

Fastlege, listelengde ca 700 pasienter. Offentlig legearbeid som tilsynslege eller helsestasjon. Deltakelse legevakt
Kontoret ivaretar behovet for øyeblikkelig hjelp i åpningstiden. Utenfor kontortid ivaretas øyeblikkelig hjelp av interkommunale legevakt, med Fauske som kontorsted.
Kommunen har egne KAD-plasser lokalisert på eldresenteret på Straumen.

Kvalifikasjonskrav:

– Autorisasjon som norsk lege, spesialist allmennmedisin eller er under spesialisering
– Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig. Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder ved tiltredelse.

Vi tilbyr:

– God lønn og bonusordning, 35% av pasientbetaling og refusjon fra Helfo. Unntatt er betaling forbruksmateriell. 
– Permisjon og dekket utgifter i forbindelse med spesialisering kan avtales.
– Lønn etter avtale.

Vi er opptatt av at våre ansatte skal bo i kommunen og vi er behjelpelig med å skaffe bolig og kommunen dekker flytteutgifter  i henhold til eget reglement. Kommunen har full barnehagedekning.

Kontaktperson:

Nærmere opplysninger får hos enhetsleder Gunnbjørg Olufsen, telefon 95747125 eller e-post: gunnbjorg.olufsen@sorfold.kommune.no

Søknadsfrist: 23.02.2021

Søk stillingen her!

Bilder fra Sørfold kommune:

Foto: Jim T. Kristensen
Foto: Halvard Toften