HR-rådgiver – Arbeidstid og GAT, Sarpsborg kommune

  • by
Beskrivelse av arbeidssted:

Virksomhet HR er en intern støttefunksjon og leverer tjenester innenfor drift, forvaltning og utvikling av arbeidsgiverfunksjonen i Sarpsborg kommune. Våre rådgivere har bred kompetanse og erfaring innenfor fagområdene rekruttering, kompetanse, arbeidsrett, lønn og tariff, pensjon, arbeidstidsplanlegging, personalsaker, IA, HMS og lærlinger. Vi er cirka 35 kollegaer i et dynamisk og tverrfaglig arbeidsmiljø som er samlokalisert på Tune administrasjonsbygg.

Arbeidsoppgaver:

HR styrker sin kapasitet innen fagområdet arbeidstid og GAT og søker nå rådgiver til 100 % fast stilling.

Rådgiverens oppgaver er blant annet innenfor følgende kategorier:

-Support på arbeidstidssystemet GAT
-Support på turnus og arbeidsplaner
-Support på avtaleverk
-Arbeid med særavtaler og arbeidstidsordninger
-Kurs og opplæring innenfor arbeidsområdet
-Deltakelse i prosjekter og tverrfaglig utvikling, både internt og for organisasjonen som helhet
-Rådgivning internt og til andre virksomheter i Sarpsborg kommune.
-Utarbeidelse av rutiner

Andre arbeidsoppgaver må påberegne.

Krav til utdanning:

– Minimum 3-årig relevant utdanning på bachelornivå.

Kvalifikasjonskrav:

– Vi søker deg som jobber godt i team og som liker å spille andre gode.
– Du er flink til å kommunisere og er strukturert i gjennomføringen av arbeidsoppgavene dine.
– Du har erfaring med planlegging og administrering av turnus og arbeidstid.
– Du har kunnskap om og har erfaring med arbeidstidssystemet GAT.
– Ønskelig med relevant ledererfaring.
– Erfaring fra offentlig sektor er en fordel.
– Du må kunne jobbe selvstendig og utadrettet mot ledere og medarbeidere i kommunen.
– Generell god IT kompetanse er en forutsetning.
– Personlig egnethet vektlegges.

Kontakt:
Håkon Andreassen – Teamleder
E-post: haakon.andreassen@sarpsborg.com
Mobil 92278955 Arbeid 92278955

Søknadsfrist: 14.03.2021

Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf.69 10 80 00

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd